"Vi er en tværpolitisk liste. Det betyder, at vi ikke nødvendigvis stemmer det samme ved et folketingsvalg. Det afgørende for os er, at skabe intiativ, samarbejde og kvalitet på Fanø til glæde for borgere og gæster."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Det er muligt at abonnere på nyheder fra Fanø Lokalliste. På denne måde behøver du ikke besøge siden jævnligt for at holde dig opdateret. (Tilmelding kan give problemer fra Ipad eller Iphone, så tilmeld dig fra en bærbar eller stationær computer)

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Nyheder fra Fanø Lokalliste

1. juli 2017 - Opdatering på processen omkring udtrædelse af Sydtrafik.

Vi er nu nået et skridt længere i processen omkring udtrædelse af Sydtrafik og oprettelse af et lokalt kollektivt transporttilbud.

Vi træder ud af Sydtrafik og laver en lokal løsning af 2 årsager. 1) vi ønsker en mere fleksibel løsning. 2) vi ønsker at spare 1 mio. kr på den offentlige trafik - penge som dermed frigives til andre driftsopgaver i kommunen.

De reducerede udgifter vil primært opnås gennem en indskrænket køreplan, hvor de sidste ture køres omkring kl. 22 mod kl. 24 i dag og morgenafgang kl.05.30 slettes. Der er ikke faste passagerer på nogle af disse afgange. Vi åbner mulighed for at de sene ture kan bevares fredag, lørdag, søndag.

Køreplanen er udformet, så der er betjening af alle faste færgeafgange (40 minutters interval). I dag er der ikke betjening til alle faste færgeafgange.
Derudover tænkes opnået en effektivisering ved den visiterede kørsel til sundhedshuset og plejecentret, så kørslen afvikles mellem kl. 09.00-14.45 på hverdage. I dag køres til kl. 16.45 på nogle dage.

Der indføres minibusser frem for de nuværende 12 meter busser på linje 431, der sammen med taxaer anvendes til at udføre visiteret kørsel i dag. Den ene minibus vil være forsynet med handicapvenlig lift.

Minibusser vil alt andet lige bidrage til at reducerer miljøbelastningen, dels fordi busserne kører længere på literen, dels fordi samkørslen øges for den visiterede kørsel.
Kørselen vil nu blive sendt i udbud og når vognmanden er på plads, vil der blive sendt yderligere information ud til borgerne omkring ruter, tider og priser. Udvalget har understreget at vi ønsker en omfattende kommunikation omkring den nye løsning.

Hvis det, mod forventning, skulle vise sig at ingen byder på opgaven, vil Fanø Kommune selv stå for busdriften efter 31. december 2017.
 

8. Maj 2017 - Servicemeddelse: Næste Ansøgningrunde til LAG

Der afholdes endnu en ansøgningsrunde til efteråret med frist den 29. august. Projekter, der er med til at opfylde målene i LAG Fanø-Vardes udviklingsstrategi, kan komme i betragtning. I den forbindelse gøres opmærksom på, at et par af indsatsområderne i udviklingsstrategien endnu ikke har fået den store opmærksomhed. Det gælder indsatsområderne vedr. samarbejdsprojekter omkring nationalpark og verdensarv samt borgerdrevne miljø- og klimaprojekter. Så skulle man sidde med ideer inden for disse områder, modtager LAG’en gerne ansøgninger i disse kategorier. 
Vigtige datoer for ansøgningsrunden: 

Workshop - Varde: 7. juni 2017 
Workshop – Fanø: 8. juni 2017 
Ansøgningsfrist: 29. august 

Se mere på http://www.lag-fanoe-varde.dk, hvor vejledning og link til ansøgningsskema findes. 

Kilde: LAG Fanø-Vardes Nyhedsbrev

5. maj 2017 - Generalforsamling i Fanø Lokalliste

Den 3. Maj 2017 afholdt vi vores årlige generalforsamling i Fanø Lokalliste. I den forbindelse blev Merete Engsted og Susanne Veje Svenningsen genvalgt til bestyrelsen og Karen Marie Jensen indtræder som suppleant. Lise Sønnichsen Jensen forsætter som revisor. 

Vi fik samtidig valgt den overvejende del af kandidatlisten til Kommunalvalg 2017. Vi har stadig 1-2 pladser åbne, så hvis der er nogen, der brænder for lokalpolitik og kan se sig selv i Fanø Lokallistes program, så sig til.

Kandidaterne skriver i øjeblikket på vores politiske program som sammen med listen vil blive offentliggjort i løbet af sommeren. Du kan endvidere læse formandens beretning, som vi bringer her:

Alt i alt har det være et godt år for Fanø Lokalliste. Vi har markeret os og vi har stadig god opbakning både ude i virkeligheden og på Facebook, hvor vi pt. har 226 "synes godt om" (mod 199 ved udgangen af 2015). 

På sidste generalforsamling talte vi om hvordan vi kunne involvere vælgerne bedre i vores beslutninger og politikudformning. Det er svært at få folk til at møde op til politiske møder og vi aftalte at arrangere to temamøder om turisme og svømmefaciliteter. Jeg kan lige så godt skynde mig at sige, at dette har vi ikke fået gjort. 

Kristine har forsøgt at være aktiv på Facebook og via hjemmesiden (nyhedsmail), der er også blevet skrevet et par enkelte indlæg i Ugebladet – blandt andet om markedets placering i Nordby og den planlagte nedbrydning af Svenskeren. Kristine har endvidere holdt taler i forbindelse med åbningen af udstillingerne på færgerne og ren-ø dag. TV Syd har været forbi et par gange i forbindelse med introduktion af P-vagter, udtrædelse af Sydtrafik og udnævnelse til bedste naturkvalitet i Danmark. Det samme har TV Fanø angående nedbrydningen af Svenskeren og introduktion af den nye 2-1 løsning på Vestervejen. Kristine har udtalt sig til Radio og Jyske Vestkysten i forbindelse med en byggesag i Sønderho og vores fokus på de bevarende lokalplaner samt udtrædelse af Sydtrafik. Kristine har været aktiv på diverse debatfora på Facebook, når det har givet mening, senest i forbindelse med den storm, der har rejst sig om Lystbådehaven og tidligere omkring udstykningen til Nord og Svenskeren. 

Politisk har der været brugt rigtig meget tid på affaldsplanen i 2016. Vi har markeret os ved at sige nej til udbud af genbrugsstationen og ja til udtrædelse af Sydtrafik. Vi vi skabt lidt debat om sociale klausuler, selvom det ikke gav det store resultat og vi fik stemt for bevarelse af Bakskuld, hvilket har vist sig at være mere end godt. Kristine har brugt politiske kræfter på at få græsningsprojektet op at flyve og det må siges at være blevet en succes. Den 18. August 2016 fik Kristine overtalt en del fra byrådet til at besøge det biologisk rensede friluftsbad ved Sorø. Der er dog ikke kommet yderligere opbakning ud af den sag, blandt andet fordi at prøvetagnings-omkostningerne stadig er for store på sådan et anlæg. 

Herudover har Kristine passet møderne i Sydtrafik, Nationalparken, Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet og Det trilaterale Forum for Vadehavet, Grønt Råd både i Esbjerg og på Fanø, Blåvandshuk Skovdistrikt og Beredskabskommissionen. Ved siden af sine forpligtigelser for kommunen har Kristine valgt at være formand for Skovlegepladsens Støtteforening og for Hundekskovens Støtteforening. Begge poster er meget forenelige med udvalgsarbejdet og med Fanø Lokalliste.

Det var ligeledes i 2016, at vi fik p-vagter – de er endnu ikke kommet rigtigt i gang og ja, måske kan der findes en bedre løsning end lige dem…. Det var også i 2016, at vi fik øens første 2-1-vej på Vestervejen og den er blevet en succes, som vi gerne ser udvidet til andre veje på Fanø.

På byrådsplan og via Borgmesteren har der været arbejdet intenst på nedbringelse af færgetakster gennem tilskud fra Folketinget og vi har intensiveret vores bosætningsstrategi blandt andet ved flere velplacerede artikler i Politiken, Jyllandsposten, TV og ved hjælp af udstykning af 2 nye området (Nørre Nytoft og Sønder Nytoft). Der stor mangel på lejeboliger og dette forsøger byrådet også at afhjælpe – blandt andet ved at kontakte mulige investorer og ved at sikre egnede udstykninger og lokalplaner.

Der er igen tvivl om at sidste års budgetforhandlinger var de hårdeste i mange år. Vi blev fra forvaltningen præsenteret for nødvendigheden af at finde over 6 mio. til de sociale områder. Dette resulterede i hårde besparelse, også på områder, som vi ikke har lyst til at spare på som kultur og forebyggende foranstaltninger. Vi sagde ligeledes ja til en skattestigning på 0,4%. Besparelserne gik ikke hen i ubemærkethed, men det er bemærkelsesværdigt få kommentarer, der er faldet angående skattestigningen. Det har sidenhen vist sig, at forvaltningen havde forregnet sig og at vi ligeledes slap for sanktionen på vores skattestigning. Så mon ikke at budgetforhandlingerne i år, bliver mere venlige. 

2017 er endvidere valgår. Det bliver rigtig spændende og vi håber jo på at blive velrepræsenteret i byrådet. Det politiske program er sendt rundt i bestyrelsen og til dem der agter at stille op til byrådsvalget. Vi vil hen over sommeren spidse det til og vælge vores mærkesager i fælleskab og samtidig vil listen blive offentliggjort.

Jeg ser, som formand, frem til endnu et godt år med samarbejde og fokus på kvalitet for hele Fanø og en faktaorienteret og anstændig valgkamp.

30. april 2017 - Ren-Ø-dag

Ren-Ø-dag 2017 gik traditionen tro bare super godt. Dejligt vejr og dejlige mennesker var samlet på stranden for at samle affald. Hvis du har lyst, kan du læse min tale her:

Klimaforandringer, klimatilpasning, klimavenligt, drivhusgasser, Co2 neutral, klimafodaftryk – Der er ingen tvivl om at disse ord optræder stadig mere i vores dagligdag og at vores ordforråd hele tiden bliver udvidet med nye begreber, der skal rumme denne stadig stigende udfordring. 

Der bliver stadig talt om, om disse klimaforandringer er menneskeskabe eller om de blot er udtryk for, at Jorden altid har haft et foranderligt klima. Der er dog efterhånden ingen tvivl om, at den officielle og overordnede holdning i EU og i Danmark er, at ændringerne og ikke mindst hastigheden af disse ændringer skyldes menneskehedens udnyttelse af jordens ressourcerne og vores stadigt stigende udledning af de såkaldte drivhusgasser. 

Der er så en underliggende debat om, hvor slemt det vil blive, hvor hurtigt vi skal handle, hvad vi skal helt konkret skal gøre og hvordan disse tiltag tilpasses med vores konkurrenceevne. Det rokker dog ikke ved, at der skal handles og at klimaændringer er en af vor tids største trusler. Og om vi vil det eller ej, så er det et faktum, at 2016 var det varmeste år nogensinde – altså som vi har målt. En rekord som nu er sat for tredje år i træk.

Skal vi så som privatpersoner sætte os tilbage og vente på at politikerne på Christiansborg, i Bruxelles og i FN blive enige om alle de overordnede tiltag og det tempo de skal komme i? eller kan og skal vi gøre noget selv? Jeg har det lidt som om at jeg sidde i en meget lille robåd på et meget stort hav – alligevel mener jeg, at jeg at kunne skimte land i horisonten. Jeg siger derfor til mig, at jeg hellere vil ro end at sidde passivt og vente på at blive reddet. 

DR kører i øjeblikket tema om klimaforandringer og i programmet ”Kontant”, så jeg den anden aften at man med meget små tiltag i husholdningen kan bidrage til Co2 reduktionerne. Man kan indføre en bilfri dag og en kødfri dag om ugen, man kan tage kortere bade og droppe staniolen i madpakkerne. Herudover kan vi blive meget bedre til at bruge de madvarer vi køber ind og dermed minimere madspil, vi kan handle overvejende lokalt-producerede varer og i forhold til sæsonen. Vi kan tage et net med når vi handler i supermarkedet i stedet for at købe en plasticpose. Det kræver naturligvis, at vi er villige til at ændre vores vaner, det er klart, men selv små ting gør en stor forskal, hvis bare vi er mange nok.

Jeg var så heldig at få lov til at snakke om affald med 8. Årgang på Fanø Skole. De var i gang med et projekt omkring affald med fokus på affald i havene. Det er jo denne slags affald, som vi også har indsamlet i dag. Når vi samler affald rundt om på øen, er vi ikke blot med til at gøre vores smukke ø smukkere, vi er også med til at hjælpe naturen af med det unaturlige og vi bliver ikke mindst mindet om hvor meget emballage, der hver dag bliver forbrugt og smidt væk. 

På Fanø indfører vi en ny affaldsordning fra 1. januar 2018, der betyder, at vi skal til at udsortere vores madaffald fra vores husholdningsaffald. Vi få ligeledes mulighed for at aflevere plastik, som vil blive genbrugt ligesom papir, pap, glas og metal bliver det i dag. Hvis du kigger i din skraldespand vil du se, at der herefter ikke vil være meget restaffald tilbage, som skal køres til forbrænding. Det er godt for miljøet, det reducerer Co2 udledningen og det kan også ende med at blive en godt for pengepungen, da velsorteret affald er penge værd. På denne måde kan du og jeg, helt konkret, bidrage til bedre udnyttelse af ressourcerne og dermed reduktion af Co2.

Måske er der samlet mindre affald ind i dag end der blev sidste år? Vi har endnu ikke vejet containeren. Havmiljøvogterne har nemlig gjort deres indtog på Fanø og derfor er det blevet et helt naturligt syn at se de røde ”Havfalds-poser” rundt ved klitfoden. Du kan snuppe en pose og samle skrald, når du går en tur på stranden og Havmiljøvogterne vil løbende samle dem ind. Du finder ”Havfalds-poserne” rundt om i byens butikker. 

Husk at det er små ting i din hverdag, der kan gøre en forskel og tænk også på at det er dejligt, når vi sammen kan gøre noget aktivt for at beskytte miljøet. I skal have have en stor tak for at komme herud i dag. Tak fordi i tager jeres børn med og dermed lærer dem om miljøkonsekvenserne af affald. 

En stor tak skal også lyde til vores altid trofast hold af frivillige, der gør et kæmpe stykke arbejde med at arrangere og få Ren-Ø-dag til at glide. Tak til Ragnhild for at koordinere, tak til Fanø Frivillige Beredskab, som gør et kæmpestort arbejde ved at sørge for alt det praktiske. Tak til Ryon og hans hold, Tak til Nordby Renovation og Materialegården. Tak til Mette, hende vi kender fra Pandekagehuset, og Pia fra Ambassaden, som igen i år står for at sørge for at skaffe mad og drikke og sikret de mange sponsorater. Tak til Frode for musikken. Tak til alle sponsorer og Tak til alle jer, som jeg ikke har fået takket ved navn – vi ses næste år!!

8. april 2017 - Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag d. 3. maj 2017 kl 19.30 på Niels Engersvej 16.

Dagsorden ifølge gældende vedtægter, som findes her på hjemmesiden:

Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen - medlemskab kan tegnes på dagen.

Forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mandag d. 1. maj 2017 på e-mail adressen fanolokalliste@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Fanø Lokalliste

8. marts 2017 - Søg tilskud fra Landdistriktspuljen, Nordeafonden og SE Vækstpuljen

Hvis du ikke lige følger LAG Fanøs nyhedsbrev, så er der lige en servicemeddelse herfra:

Der er i øjeblikket flere muligheder for at søge om tilskud til spændende projekter her i området. Landdistriktspuljen, som administreres af Erhvervsstyrelsen, har åbnet for nye projekter. Der er 10 mio. kr. i puljen og ansøgningsfristen er den 10. april 2017. I år er der fokus på "Den moderne landsby" og "Branding af lokale potentialer". Læs mere om, hvordan I søger

Nordeafonden har en pulje til lokale projekter, der har et maksimalt budget på 100.000 kr. Puljen støtter bredt inden for sundhed, motion, natur og kultur. Ansøgninger behandles løbende af bankrådet i det lokale område og det typiske tilskudsbeløb er på 5.000-20.000 kr. Se mere her 

SE’s Vækstpulje er efterhånden kendt af de fleste, der søger midler til lokale projekter her i området. Puljen støtter bredt inden for erhvervs,- uddannelses,- forenings- og kulturlivet. Næste ansøgningsfrist er den 1. juni 2017. Se mere her

1. marts 2017 - Lystbådehavnen

Der er flere der har spurgt hvad Fanø Lokallistes holdning er til lystbådehavnen og dens fremtid.

Teksten i det seneste budgetforlig er - “det årlige tilskud fjernes og der arbejdes på et forslag om mulig overdragelse af arealerne til sejlklubben”. Denne formulering har vi også skrevet under på. 

I min optik står der dog ikke noget om hvilke forhold, der tilbydes ved en mulig overdragelse. Jeg kunne personligt godt forestille mig, at Fanø Kommune finder nogle penge til medfinansiering eller at der ydes et lån til en forening eller selvejende institution omkring havnen, der kan sikre lystbådehavnens genoprettelse. 

Jeg mener, at der er en vis anstændighed i at lade en så langvarig aftale ophøre på en værdig måde for begge parter. 

Lystbådehavnen og miljøet omkring den er et aktiv for Fanø som turist- og bosætningsø. Fanø Kommune har fået lavet en strømanalyse, der beskriver 10 måder at reducere tilsandingen på og udsigterne ser sorte ud. Det er dyrt at kæmpe med naturen og vedligeholde en lystbådehavn midt i Vadehavet. Der er ligeledes forurenet silt i lystbådehavnen, der ikke kan klappes i nærområdet, men som skal sejles langt væk og det er også dyrt. Det er således dyrt at grave ud og det er dyrt at vedligeholde fremadrettet. 

Jeg håber dog, at sejlklubben kommer frem til en økonomiske bæredygtig og fremtidssikret løsning, der muliggør eksistensen af en lystbådehavn ved Nordby. En løsning der sikrer, at medlemmerne i de forkskellige foreninger omkring havnen kan bære driftsomkostningerne. Det giver jo ingen mening at bruge mange millioner på udgravning og en teknisk løsning for mindskning af tilsanding, hvis der ikke er midler til at holde løsningen ved lige. Selvom en lystbådehavn er et aktiv er vi jo også nødt til at være realistiske. 

Det kunne også være at man skulle overveje andre scenarier omkring havnen. Samtænke fortøjring af fartøjer med genopretningen af Svenskeren? Lave en fortøjringsløsning langs spunsen eller en ponton løsning? 

Men igen - Det udelukker som sagt ikke for mig, at vi alle hjælpes økonomisk ad med en genopretningsplan - et værdigt udgangpunkt - Hvis det ender med en overdragelse af lystbådehavnen og driften af denne.

21. februar 2017 - Ja til ny løsning af den offenligt trafik på Fanø

Fanø byråd stemte i går for at Fanø Kommune søger om udtrædelse af Sydtrafik og dermed forsøger at skabe en ny måde at anskue transport af personer inden for kommunen. 

Vi vil gerne have fokus på at vi tilbyder borgere og gæster transport, når der er behov for det og ikke spilder ressourcer når der ikke er et behov. 

Vi vil tilmed gerne prøve at samtænke bus og taxa, således at der ikke tilbydes 2 transportløsninger, der ikke kan løbe rundt. 

Vi vil have fokus på en fleksibel løsning, der hele tiden holder fokus på både bosætning og dermed borgernes behov for kollektiv transport og gæsternes svingende behov for transport rundt på øen. 

Den konkrete løsning vil blive specificeret i forbindelse med udbudsprocessen, som går igang nu og vi forventer, at den nye løsning er klar 1. Januar 2018.

Se blandt andet dette indslag fra TVSyd i går og hør mere.

21. Februar 2017 - Nej til udbud af genbrugsstationen

Fanø Lokalliste stemte nej til udbud af driften af Genbrugsstationen i går på byrådsmøde - et flertal var dog for at igangsætte en udbudsproces.

Fanø Lokalliste stemte imod af den simple årsag, at vi ikke tror på, at en privat aktør - der også skal tjene penge - kan optimere mere på driften af 1 1/2 medarbejder end vores nye teamleder på materialegården kan. På genbrugsstationen vil det også altid være kommunen, der fastsætter åbningstiden, hvilket yderligere begrænser spændet for optimering. 

Grundlæggende skal vi jo forsøge at få mest muligt ud af borgernes penge. Det kan vi gøre på mange forskellige måder, hvoraf en mulighed er udlicitering og en anden er fokus på god og solid daglig ledelse. Den rette metode skal vi jo vurdere fra sag til sag og i lige netop i denne sag, mener vi altså, at potentialet er for lille set i forhold til de ressourcer, der skal bruges på at beskrive og administrere en udlicitering og den fleksibilitet som kommunen mister. 

Som i kan se i en anden sag på dette byrådsmøde, så skal vi bruge 180.000 kr i konsulentpenge for at sætte bussen i udbud og selvom det skulle koste mindre i intern tid og konsulentpenge at udbyde driften af genbrugsstationen, ja så skal disse penge jo ligeledes tjenes ind ved den optimering, som en privat aktør måske kan lave på 1 1/2 medarbejder, udover at han også skal tjene penge til sig selv. 

Herudover er der igen og igen sager på landsplan hvor kommuner har fortrudt udlicitering - lige fra hjemmepleje over plejehjem til rengøring. Den sidste sag jeg så var fra Bornholm, hvor kommunalbestyrelsen selv siger, at de ikke har været gode nok til at beskrive krav og forventninger til rengøringen og derfor opsiger aftalen med en privat aktør. 

Det er altså ikke bare sådan lige til at beskrive hvad man har og hvad man ønsker sig, og gør man det forkert eller glemmer man noget, ja så går det jo ud over den reelle pris man skal betale og måske det der er endnu værre, nemlig kvaliteten. 

Så ved jeg godt, at der også er et argument om at en privat aktør måske kan få mere ud af skraldet, altså tjene lidt mere på at videresælge det. Her mener vi, at en potentiel mere optimal afsætning af skraldet skal komme alle borgere til gode og ikke blot en privat aktør - det er trods alt borgernes skrald og dem der til at starte med, skal være gode til at sortere derhjemme. 

Igen mener vi, at god og solid daglig ledelse og læring fra andre genbrugspladser i landet kan optimere lige så godt som en udlicitering. Derfor stemmer vi nej til udlicitering af driften af genbrugsstationen.

10. februar 2017 - Revitalisering af Fanø Bad

Iskoldt første spadestik i Fanø Bad. I år bliver året hvor 2 års projekt omkring forskønnelse af Fanø Bad bliver en realitet. Det bliver spændende at følge den videre udvikling af området. Lad os håbe at denne saltvands indsprøjtning på 3,5 mio kan starte et generelt løft til gavn og glæde for gæster, lejligheds- og sommerhusejere, lokale og forretningslivet i området.

7. Februar 2017 - Film om KIMO - Kommunernes Internationale Miljø Organisation
En kort film det fortæller om hvorfor det er en god ide, at kystkommumerne arbejder sammen for at bekæmpe havforurening og for at få hjælp til at betale regningerne når forureningen sker. Fanø har været medlem i mange år og er meget tilfredse med samarbejdet og resultaterne som KIMO har opnået indtil vider. Se den her.

 

2. februar 2017 - Åbning af Vadehavs Centeret

Deltog i åbning af det nye smukke VadehavsCenter i Vester Vedsted ved Ribe. Utrolig smuk bygning og en udstilling, der balancerer formidling og kunst. En meget sanselig oplevelse, der bestemt kan anbefales - UNESCOs Verdensarv har fået et værdigt fyrtårn.

Besøg deres hjemmeside og se meget mere

1. Februar 2017 - Affald er det bare noget skidt eller er det faktisk meget interessant? 

Jeg synes, at det er et helt vildt spændende emne, også lidt skræmmende og ellers bare meget udfordrende emne. I dag var jeg så heldig at kunne snakke med 8. årgang på Fanø Skole om affald. De arbejder i øjeblikket med emnet "affald i havet" og hvad man gør internationalt, nationalt og helt lokalt for at mindske affald og øge genanvendelsesen. Yderst relevant emne også set i forhold til at husholdningsdirektivet - der beskriver hvordan vi skal sortere fra 2018 og frem - er på vej i høring.

28. Januar 2017 - Indvielse af Verdensarvsudstillingen på Færgerne

Det var en rigtig dejlig dag i går, hvor vi kunne byde sponsorer, rerpæsentant fra Regionen, Nationalparkkolleger og pressen velkommen til den officielle åbning af Verdensarssudstillingerne på Færgen. Vi fik rigtig flot presseopbud fra både Fanø Ugeblad, Fanø Posten, TVSyd, DR P4 og DR TV og Esbjerg Ugeavis. Endnu engang resulterede det i rigtig flot pressedækning af Fanø til glæde for både udvikling af turisme og bosætning. 

Du kan se flotte billedreportager både på Fanø Ugeblad og Fanø Posten, samt indslag på TVSyd. Du kan også læse Kristines åbningstale her, hvis du har lyst til det:

Jeg er stolt over i dag at kunne være med til at indvie det, der nok bliver Danmarks mest besøgte Naturformidlingscenter.

På Fanø har vi tænkt anderledes. I stedet for at bygge et naturformidlingscenter for Verdensarven, der skal kæmpe for at lokke gæsterne til, har vi valgt at formidle, der hvor gæsterne alligevel er.

Udstillingen giver med sine smukke fotostater og korte tekster Fanøs gæster muligheden for at orientere sig inden de drager ud for at opleve Verdensarven. Det er en snas, en appetitvækker, der på professionel og lettilgængelig måde fortæller helt almindelige mennesker om noget ret utilgængeligt naturvidenskabeligt stof. Man kan nok ikke nå igennem alle plancherne på 12 minutter, men jeg tænker og håber, at mange vil opsøge udstillingen igen og igen på fremtidige overfarter.

Udstillingen er for både gæster og lokale. Vi håber, at de mange pendler og sporadiske rejsende vil kaste et blik på plancherne og måske få en endnu bedre forståelse for den fantastiske natur, der omgiver dem til daglig. Fordi Nationalpark og Verdensarv handler i den grad om de mennesker, der bor og lever i og med naturen. Det er os lokale, der sammen med myndighederne, passer på naturen og muliggør at den overhovedet har denne enestående status. Naturværdier som man ikke må tage for givet, men som man er nødt til at værne om.

Lokalt har vi længe råbt efter visualiseringer af vores status som Nationalpark og Verdensarv, således at dette store arbejde og de begrænsninger, der nu engang følger med fredninger af naturen, også kan bruges til vores kommercielle fordel. Det at få stemplet ”Verdensarv” skal gøres til en mulighed for udvikling af vores og område som turistdestination. Jeg synes, at dette første skridt i retning af at gøre Fanø til et stort naturformidlingscenter – denne Port til Verdensarven – er smuk og genial i al sin enkelthed.

Man plejer at sige ”ingen nævnt, er ingen glemt”, men jeg vil godt vove et øje og sætte navn på et par stykker. Tak til Jacob Koln, Marco Brodde og Jacob Bay fra Fanø Kommune. I har været drivkræfterne bag dette smukke og enestående projekt. Vi fejrer i år 10 året for kommunalreformen og der er plusser og minusser ved den. Som repræsentant for Danmarks næstmindste kommune, kan jeg kun understrege, at kommuner – store som små – ikke er andet og mere end værdien af deres medarbejdere og engagementet fra deres borgere. I tre er et godt eksempel på hvor stort en lille kommune tør at tænke.

Også en stort tak til vores lokale og internationale designer ”Mark Sandford”. Han har fra starten af været i tæt parløb med forvaltningen om at visualisere mulighederne på færgerne. Jeg er overbevist om at uden hans professionelle arbejde, havde vi ikke stået her i dag.  

Tak til Ladelund Skilte, der med stor professionalisme, knowhow og kreativitet har implementeret udstillingerne på færgerne.

Men selv gode og visionære ideer bliver ikke til noget uden finansiering og derfor skal der lyde en kæmpe tak til alle sponsorer – Nationalpark Vadehavet, Sydvestjysk Udviklingsforum, Region Syddanmark, Kulturregion Vadehavet, Danibo Sommerhusudlejning og ikke mindst Færgen som både har taget imod ideerne med åbent sind og lagt tid og penge i projektet.

Udstillingerne er dermed også et rigtig godt eksempel på den efterhåndende enslydende strategi og det tværkommunale og tværorganisatoriske samarbejde, der materialiserer sig i området omkring Vadehavet. Der er mange gode tanker og mange gode folk i spil, det kan både gæster og lokale mærke.

Jeg håber, at alle her vil tage sig tid til at læse lidt på plancherne og ikke mindst blive inspireret til at komme ud og se, opleve og mærke den virkelige Verdensarv – nemlig Vadehavet.

Tak for jeres opmærksomhed.

 

19. Januar 2016 - Fanø får topkarakter for naturkvalitet 

Naturkapitalindeks sætter tal på kvaliteten af naturen landet over

Et nyudgivet naturkapitalindeks sætter for første gang tal på kvaliteten af naturen i hele Danmark, fortæller DR Nordjylland.

Naturværdierne i de enkelte kommuner er indekseret detaljeret i udgivelsen, og Fanø Kommune topper med 80 point med Læsø Kommune lige i hælene med 78 point, Helt i bund ligger Struer Kommune med blot 11 point af 100 mulige.

Generelt ligger hele Danmark lavt med et gennemsnit på 24 point. Heder og overdrev, søer, enge og moser trækker op på naturkvaliteten, mens landbrugets marker og byernes 'asfaltjungler' trækker ned.

Det er forskere fra Aarhus Universitet der står bag den tekniske rapport, mens Danmarks Naturfredningsforening er afsender på naturkapitalindekset. Kommunerne har fået karakter i indekset både ud fra, hvor megen natur der er i kommunen, og hvor høj værdi naturen har.

Muligvis overraskende scorer Københavns Kommune 40 point i indekset. Over 40 er lig med 'rig natur'.

Kilde: DKNyt

PS: Se forøvrigt DR Ultra i aften kl 18.00 hvor 2 elever fra 5. klasse bliver interviwet og TVSyd i aften hvor Kristine, som formand for Erhverv, Natur- og Teknikudvalget bliver interviewet om Fanøs Naturkvalitet. 

8. december 2016 - Nationalparkens nye partnerprogram er klar - skal du være nationalparkpartner??

Partnerudvalget har gennem et år arbejdet på en ny struktur i partnerprogrammet og fra januar 2017 skal denne struktur implementeres - en struktur som i endnu højere grad end tidligere skal sikre, at partnerne føler ejerskab for nationalparken - at de benytter den og beskytter den.

Partnerne vælger selv hvor meget de ønsker at lægge i opgaven - hvor meget de ønsker at strække øjnene ud, som det står i Kommunikationsplanen...

Du kan læse om de nye partnerkategorier her

og skulle du have lyst til at søge om partnerskab, skal du blot tilmelde dig kurset via hjemmesiden.

 

6. december 2016 - Byggemodning på Vesternasen

Jeg har fået nogle spørgsmål i den seneste tid angående sand, byggemodning og færger. Hermed min udlægning af sagen.

Der er over de sidste par uger kørt mange lastbiler til Fanø med sand. Dette er led i byggemodningen af det netop lokalplanlagte område ved Vesternasen. Sandet vil blive hentet fra fastlandet, idet der ikke er udlagt råstofindvindingsområder af Regionen på Fanø. Regionen kan potentielt meddeles midlertidig råstofindviningstilladelse i ganske særlige og enkeltstående tilfælde. Fanø Byråd har dog på baggrund af et notat fra et rådgivende ingeniørfirma vurderet af en sådan proces, der blandt andet indeholder en VVM undersøgelse og kan vare op til 2 år, vil være for langsommelig og ressourcetung. Der er ligeledes sandsynlighed for, at et ønske om en sådan særlig råstofindvendingstilladelse ikke vil kunne imødekommes, idet store dele af Fanø er underlagt forskellige naturbeskyttelseslove såsom paragraf 3, Natura 2000, klitbeskyttelse med videre. Fanø Byråd har således besluttet, at starte byggemodningen nu og med de muligheder som forefindes.

Dette giver nogle udfordringer på færgen idet de store lastbiler med sand fylder op og presser kapaciteten. Nogle oplever at måtte sidde en færge over og dette er meget uheldigt. Fanø kommune er i dialog med Færgen, der har indsat ekstra bilfærger og aftalt med vognmanden, at de ikke tager de pressede morgenafgange.

Nogle undrer sig over hvorfor der kører sand fra fanø. Det er ikke sand men afgravet jord, der skal i deponi.

De lastbiler der kører med flis kommer ude fra skoven og er bestilt naturstyrelsen.

Trafikken med sand til Fanø forventes afsluttet inden jul.

18. november 2016 - Ny finanslov giver gradvis længere periode med nedsatte færgepriser.

"Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ønsker at øge den trafikale ligestilling og er derfor enige om en gradvis nedsættelse af færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øerne frem mod 2020. Forslaget bygger videre på landevejsprincippet, og med aftalen udvides skuldersæsonen før og efter den turistmæssige højsæson gradvist til hele året bortset fra højsæsonen. Der afsættes derfor en ramme på 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 og frem til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne. Social- og indenrigsministeren varetager udmøntningen af midlerne. Udmøntningen af midlerne vil ske med aftaleparterne.

Om nye lavere færgetakster for biler og passagerer til en lang række øer:

”Jeg glæder mig over, at det har været muligt at finde finansiering i finanslovsaftalen til nye nedsættelser af færgetakster for biler og passagerer til en lang række øer. Vi bygger oven på den nuværende ordning fra august i år. I løbet af de næste år udvides de perioder, hvor det er muligt at give billigere færgebilletter, gradvist til at gælde hele året, bortset fra højsæsonen om sommeren. Øerne har haft et stort ønske om at udvide ordningen. Det betyder, at turisterhvervet og bosætningen på øerne vil blive yderligere styrket,” siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann."

14. november 2016 - Flere pladser i Ø-bizz-banen
Fra og med mandag den 14. november 2016 udvider Færgen, efter ønske fra Fanø Kommune, antallet af pladser i banen forbeholdt Færgen Bizz Ø-pendler aftaler på Fanø og i Esbjerg fra 6 til 8 bil-pladser, der bliver medtaget pr. afgang.
Husk, at det fortsat ikke er muligt at benytte Ø-pendler banen, når du medbringer anhænger/campingvogn.

Ovenstående kan du i dag læse på Færgens hjemmeside og det er meget glædeligt, da vi arbejder for at prisnedsættelsen og dermed den øgede trafik til og fra Fanø ikke skal ende med at blive en negativ oplevelse for de fastboende.

Det er vigtigt at turismen men også bosætning er i fokus og vi ved, at det er afgørende, at man som fastboende har mulighed for at passe arbejde og aftaler, selvom øen bliver mere besøgt.

Færgen har lovet 1000 yderligere afgange næste år, men vi kæmper naturligvis videre for at sikre minimal ventetid og bedre logisk.

3. november 2016 - Til Fagenes Fest i Musikhuset. Det bliver spændende hvem af de dygtige svende der får legater og udemærkelser.

Og minsandten om ikke 2 dygtige unge mennesker fra Fanø fik legater med hjem - Andrea Mathiasen fra Fanø Farver fik Esbjerg Havns legat og Trille Lassen fra Henne Kirkeby Kro fik Nymindegab Kros rejselegat. Stort tillykke til dem begge 🇩🇰 💪 og naturligvis til resten af de nyudlærte.

 

13. september 2016 - Borgermøde om Budget

Husk borgermøde i aften, Fanø Skole kl 19.00, hvor forslag til kommunes budget vil blive gennemgået.

Der er igen tvivl om, at vi står i en svær situation, hvor der skal findes mange penge til social- og ældreområdet. Dette klarer vi, men det kommer til at gøre ondt flere steder. Se det nuværende sparekatalog, som er sendt i høring:

Der vil blive fokus på stram økonomistyring, analyser af især ældreområdet, besparelser på en lang række områder, øget brugerbetaling og evt. en mindre skattestigning.

Fanø Lokalliste støtter fokus på en strammere økonomistyring. For os har det dog været afgørende, at denne stramme økonomistyring ikke går ud over vores høje service på dagpasning, kvalitet på skolen, fritidstilbud til de unge, forebyggelse og varmen i vores ældrepleje. Vi mener, at skolens budget blev reduceret til et rimeligt niveau ved sidste års budgetrunde og derfor støtter vi ikke yderligere besparelser i form af grønthøster på disse nævnte kerneområder (som foreslået i sparekataloget). Det er disse områder, der er omdrejningpunkt for vores bosætningspolitik.

Det er afgørende, at vi alle til stadighed har fokus på optimering og effektivisering og at vi som kommune fokuserer på vores absolutte kerneopgaver. Derfor støtter vi også øget brugerbetaling, særligt på de området, hvor vi i dag ligger meget lavt i forhold til andre kommuner.

Vi mener dog også, at vi som ansvarlig kommunalbestyrelse skal huske, at Fanø Kommune ligeledes er en arbejdsplads. For os er det afgørende, at medarbejderne, sammen med deres ledere og chefer, for mulighed for at finde potentialerne på en anstændig måde og i et tempo, der ikke sætter arbejdsmiljøet yderligere under pres - Derfor går vi også ind for en skattestigning, da den giver lidt mere luft på kort sigt og meget mere perspektiv i udviklingen af Fanø på længere sigt.

Fanøs borgere har stor kapacitet, både menneskeligt og ofte også økonomisk. Med dette følger store forventninger - ikke blot til effektiviseringer, men også til service, menneskeligt overskud hos vores medarbejdere og plads til udvikling af vores samfund. Med en aftale om både besparelser og en skattestigning, mener vi, at have fundet den rette balance.

8. september 2016 - Udlinger i LAG Fanø-Varde

Til jer, der ikke lige får læste LAG Fanø-Vardes referat, vil jeg gerne lige dele følgende meget glædelige nyheder.

Christel Seyfarth Art Knits på Fanø modtager 121.000 kr. til et internationalt udviklingsprojekt, hvor der i samarbejde med partnere i Norge og Island, bl.a. skal udvikles nye innovative oplevelsesmiljøer omkring de tre steders strikkefestivaler.

Restaurant Ambassaden på Fanø modtager 226.000 kr. til ombygning af restaurantens køkken, så der i fremtiden kan skabes et læringsmiljø, hvor der bliver plads til, at restauranten også kan uddanne kokkeelever.

Ligeledes modtager Kellers Badehotel, der er placeret i Fanø Bad, 79.000 kr. til at opgradere deres køle- og frysekapacitet, så de i højere grad for mulighed for at optimere arbejdsgangene samt øge restaurant- og cateringdelen.

Fanø Bigård modtager et tilskud på 59.000 kr. til bygning af en ny hal, der skal bruges i forbindelse med bigårdens besøgsaktiviteter.

Sidst men ikke mindst modtager den nye forening ”Vinterbaderne på Fanø” 223.000 kr. til etablering af en saunahytte, der kan benyttes i forbindelse med vinterbadning fra den gamle søfartsbro i Nordby.

Ud af 9 tildelinger faldt 5 altså til Fanø i denne runde.

Stort tillykke til alle og held og lykke med projekterne (når der er blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen, bevares)

18. august 2016 - Besøg i biologisk renset friluftsbad.

I dag var vi 8 personer afsted til Ruds Vedby i Sorø Kommune for at se, prøve og høre om deres biologisk rensede friluftsbad. Det var rigtig lærerigt og vi fik mange gode informationer med hjem. Drift i form af vand, el og varme er væsentligt billigere end konventionelle svømmebade, men det kræver flere mandetimer at rense og vedligeholde. Vi afventer nogle tal og beregninger, så vi kan får et overblik over deres reelle driftsomkostninger.

Indtægterne er svære ar sammenligne, da vi jo er en turistø med mange flere potentielle kunder og anlægsomkostningerne er også svære at sammenligne 1-1, da vi jo hele tiden har talt om en overdækket løsning, der kan være med til at øge udbuddet af indendørsfaciliteter til børn og voksne.

Det var en dejlig brugeroplevelse dog, vandet er friskt og blødt - uden klor, syre og salte og dette er bestemt også en faktor, der er værd at tage i betragtning. Den ansvarlige tekniker fortalte, at vandet er renere end drikkevandet i hanen på grund af renseteknikken. Det er jo dejligt at vide, når man ud over sig selv også lader sine børn spring i bassinet.

Jeg er stadig positiv og håber at vi på den ene eller anden måde kan arbejder videre med svømmefaciliteter på Fanø.

5. august 2016 - Kvæg, blomster, biller, fugle og samarbejde

Fanø når vi er bedst. Som du kan læse i artiklen bag dette link, så er Fanø Kommune ved at være i hus med det store græsningsprojekt, der har kørt over de sidste to år.

Det er en enestående mulighed for at kombinere landbrug med naturpleje og oplevelser for lokale og gæster. Det er ligeledes et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lade sig gøre, når Kommune og Borgere - i dette tilfælde landmænd - arbejder sammen.

Dette er Fanø når vi er bedst.

Her ses nogle af de omtalte landmænd - Niels Fischer-Nielsen og Michael Baun - flotte fyrer i flot natur ;-) (foto lånt fra artiklen)

4. august 2016 - Nu er det tid til at indstille til Byrådets initativpris 2016

Byrådets initiativpris tildeles personer, bosiddende på Fanø eller foreninger og institutioner, der er hjemmehørende på Fanø. Formålet med prisen er at påskønne og belønne initiativtagere og initiativer, der viser engagement i lokalsamfundet.

Prisen på kr. 20.000 uddeles i forbindelse med afholdelsen af frivillighedsdagen den 30. september 2016.

Dommerkomite:
Formændene for de stående udvalg samt formanden for Økonomi- og Planudvalget indstiller på baggrund af de indkomne forslag, til Byrådet, hvem der skal modtage årets initiativpris.

Prisen kan fordeles på flere af de foreslåede personer, foreninger og institutioner.

Indsend jeres forslag til personer, foreninger eller institutioner, der med deres engagement og initiativer gør en forskel i lokalsamfundet. Forslagene skal indeholde en kort begrundelse for indstillingen.

Forslag skal sendes til raadhuset@fanoe.dk eller Fanø Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fanø - med angivelse af emne: Initiativpris 2016. 

Forslag skal være os i hænde senest den 29. august 2016.

Byrådet
Fanø Kommune

5. juli 2016 - Svenskerkrigen

Jeg synes det er dejligt at se hvordan Fannikkerne igen kan mobilisere sig og arbejde sammen om et fælles formål. Når det er sagt er jeg noget ked af den tone, der bliver lagt for dagen, når nogen mener, at det er foreningens kamp, ja nærmest krig, mod Kommunen. 

Jeg vil gerne understrege igen, at der ikke er nogen på Kommunen eller i Byrådet, der ønsker Svenskeren væk for bestandig. Grunden til at den skulle brydes ned nu var udelukkende af sikkerhedsmæssige og synsmæssige årsager. 

Der er tale om en prioriteringssag. ENT udvalget har prioriteret at få renoveret fortovet i Hovedgaden fra Niels Engersvej og til Strandvejen i 2016. Vi har 500.000 kr om året til rådighed for byforskønnelse - der er altså grænser for hvor mange projekter vi kan prioritere hvert år. 

Herudover aftalte vi på budgetforliget sidste år, at vi i budgetforhandlingerne for 2017 ville tage tankerne om "Ankomsten til Fanø" op igen. Et projekt der omfatter hele havnefronten og derfor også det område omkring Svenskeren. Det er dermed ikke sandt, når nogen siger, at vi aldrig ville få Svenskren op igen. Det kan dog være at det vil tage noget tid.

Kommunalpolitik er prioritering - vi byrådspolitikere er valgt til at prioritere og hver gang vi gør dette, er nogle der bliver glade og nogle andre der bliver knap så glade. I denne sag er der en gruppe borgere, der er meget utilfredse med vores prioritering. Det er en fair sag. Men i stedet for at grave grøfter, håber jeg, at vi sammen kan finde en løsning der tilgodeser lidt flere synspunkter. ENT udvalget vil derfor tage sagen op igen på det først kommende møde efter sommerferien. 

God sommer til alle.

20. juni 2016 - Børn og Blåt flag

Netop hjemvendt fra 4 klasse, hvor jeg skulle svare på spørgmål og tage imod ideer fra en gruppe meget engagerede unge mennesker omkring blåt flag og stranden generelt. 

De efterlyste blandt andet bedre og flere toiletforhold, mere fokus på affaldssortering, synlige og flere nødtelefoner og bedre og mere interessant skiltning. Jeg fik virkelig noget med hjem, som de voksne i byrådet kan arbejde videre med. 

Mange tak fordi jeg måtte komme og være lidt med i 4 klasses tanker. Jeg håber, at jeg får lov til at komme tilbage til dem eller andre på skolen og debattere flere emner, der rører sig i lokalsamfundet - det er meget forfriskende at få input fra et skarpt børneperspektiv!

18. juni 2016 - Byråd i Badetøj

På økonomiudvalget i mandags aftalte vi, at forvaltningen skulle arrangere en tur til Sorø Kommune og friluftsbadet i Ruds Vedby i løbet af sommeren. Vi er derfor stadig igang med at udforske mulighederne for et bæredygtigt - både økonomisk og miljømæssigt - koncept for indendørs svømmefaciliteter på Fanø.

Hvis realiteterne i Sorø ikke afskrækker, så håber jeg personligt på en reel borgerinddragelsesproces, hvor vi sammen skaber visionerne for svømmefaciliteter og det engagement - både i tid og penge - der skal til for at realisere visionerne.

Læs mere ideerne på Fanø Posten 

15. juni 2016 - Reklamespot - Esbjerg Live

Måske kender du allerede Appen: Esbjerg Live. Hvis du ikke gør, så se at få den downloaded. Den indeholder en masse gode informationer fra Esbjerg og omegn - blandt andet også alle de ting, der foregår på Fanø, da den linker ned til kultunaut. Der er også links til restauranter med videre.

Helt sikkert værd at have i lommen, når man skal finde ud af hvad der sker i weekenden eller hvis du skal have besøg i sommerferien.

6. Juni 2016 - Parkering og P-vagter

Der har været snakket en del om den nye p-vagt ordningen, som er startet op her på 1. Juni. Jeg synes som udgangpunkt, at vi skal huske, at der ikke er tale om nye parkeringsregler, men kun om nye folk, der hjælper med at håndhæve dem. 

Jeg anerkender dog også, at alt nyt skal have sin indkøringsperiode og derfor har kommunen også været behjælpelig med at lave et kort over de p-pladser der findes rundt om Nordby og Sønderho. Du finder kortet her.

Jeg tænker også, at vi som udgangpunkt altid skal overveje om vores parkering er til gene for andre - både biler, gående, cyklende med mere. Herudover vil jeg da også gerne opfordre til, at lokale så vel som gæster så vidt muligt benytter de p-pladser, der er rundt om de gamle bydele. Man får en lille gåtur ud af det, men meget ofte bliver den ganske kort. Således holder vi også de få afmærkede p-båse i bykernen fri til dem, der ikke kan gå ret langt. 

Jeg står naturligvis til rådighed for spørgsmål og forslag. Kommunen har allerede modtaget forslag omkring udbedring af uhensigtsmæssigheder, som vi er igang med at tilrette.

20. maj 2016 - Nye stiplede linjer på Vestervejen - hvad er nu det?

Måske har du opdaget, at Vestervejen har fået stiplede linjer? Hvis du er lidt i tvivl om, hvad det betyder for trafikken, kan du se denne korte film fra Vejdirektoratet:

20. maj 2016 - Veloverstået Interessentmøde og Borgermøde om Fanø Kommunes Affaldsplan og husholdningdirektiv

Tak til alle der deltog i går i møderne om byrådets forslag til ny affaldplan og husholdningsdirektiv. Der var en rigtig god og konstruktiv dialog. Det vil jeg gerne kvittere for.

Der var naturligvis også bekymring omkring nogle af de ændringer, som vi har foreslået, men disse blev ledsaget af gode konstruktive forslag til andre veje mod målet.

Der var dog også bred enighed om, at Fanø kan og vil møde de nationale målsætninger om 50% genanvendelse i 2022 og meget gerne før.

Find Fanø Kommunes Affaldsplan på hjemmesiden (filerne findes nederst på linket) og kom med dit eventuelle høringsvar inden 8. juni, således at det kan komme på sagen til behandlingen i ENT Udvalget.

18. maj 2016 - Husk Borgermøde i morgen om vores affaldsplan på Fanø

Selvom alt syder lige nu i "Wang-sagen" - så husk alligevel, at Fanø Kommune afholder borgermøde om ny affaldsplan og regulativ for husholdningsaffald i morgen torsdag den 19. maj 2016 kl. 19 på Fanø Skole.

En ny affaldsplan sendes i høring fra den 13. maj til 8. juli 2016. Et nyt regulativ for husholdningsaffald sendes i høring fra den 13. maj til 10. juni 2016. I den anledning indbyder Fanø Kommune til et borgermøde.

Program
Velkomst v/ formand for Erhvervs, natur- og teknikudvalget Kristine Kaas Krog

Oplæg om ”Danmark uden affald” – Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 v/ Alan Sørensen, Miljøstyrelsen

Oplæg om forslag til affaldsplan og husholdningsregulativ i Fanø Kommune v/ formand Kristine Kaas Krog

Spørgsmål fra salen

Afslutning og den videre proces v/ formand Kristine Kaas Krog

Læs mere på Fanø Kommunes hjemmeside her:

 

18. maj 2016 - I går var en ret stor dag for Fanø Lokalliste.

Flere måneders arbejde kulminerede omkring byrådsmødet.

1. Fanø Loklliste havde foreslået at Fanø Kommune skulle overveje indførsel af Socialeklausuler og arbejdsklausuler i offentlige udbud. Dette blev vedtaget. Dog ikke med de beløbsgrænser, som vi havde ønsket os, men vedtaget og indført efter en rigtig god politisk debat i økonomiudvalget.

2. Pasningstilbudet Bakskuld blev videreført indtil videre i resten af 2016, efter at blandt andet Fanø Lokalliste gik imod et flertal i B&K udvalget om at lukke Bakskuld 1. juli 2016. Det at vi er en lille og selvstændig kommune fordrer også, at vi skal have plads til små, helt lokale og anderledes løsninger.

3. Før byrådsmødet have Fanø Lokalliste arrangeret en byrådsorientering om bæredygtige og biologisk rensede svømmebade. Vi vil arbejde for at Fanø Kommune støttet op om en borgerinddragelsesproces, hvor en svømmehal-løsning for Fanø kan debatteres, udfordres, udvikles og måske endda implementeres.

Jeg vil i de næste dage offentliggøre de indlæg jeg lavede angående Bakskuld og Sociale og arbejdsklausuler på Byrådsmødet og uddybe vores tanker om en realiserbar svømmehal.

18. maj 2016 - Fanø kan virkelig noget!

Jeg er simpelthen så stolt af at bo på Fanø. I en tid hvor der tales så meget om sammenhængskraft, så synes jeg virkelig at Fanø demonstrere dette. Vi kæmper for hinanden, for vores virksomheder, for vores fællesskab på trods af baggrund og for vores lille kommune. Størst er ikke altid bedst og "højt til loftet" er ikke blot noget vi skriver i velkomstbrochuren - vi lever sådan - Respekt!

16. maj 2016 - Åbent brev til Inger Støjberg og Troels Lund Poulsen på Facebook

Kære Inger Støjberg og Troels Lund Poulsen

Regeringen gør meget for at sikre vækst og udvikling i udkantsdanmark. Dette sætter vi stor pris på, da mange af disse tiltag kommer Fanø tilgode.

Kunne man ikke gentænke reglerne om ophold og arbejde i Danmark, således at turisme- og serviceerhvervene og dermed udkantsdanmark kan få gavn af kvalificeret og arbejdsvillig arbejdskraft, uanset hvilken baggrund de har?

På Fanø er turismen vores største erhverv og dermed primus motor for vækst. Kan I hjælpe os med at forstår hvorfor en flittig borger som Wang skal forhindres i at drive forretning og bidrage til væksten på Fanø? Hvorfor skal rigide regler om årsindkomst sætte en stopper for en herboende borgers forretning? (regler om minimums-årsløn og regler om dennes ligelige fordeling over året)

De samme regler komplicerede ansættelsen af en brygger på vores lokale bryghus - den gang var ansøgerfeltet fra USA.

Turismeerhvervet er ikke et højt betalt erhverv og indkomsten svinger naturligvis i forhold til sæsonen, men turismen bidrager til vores vækst. Disse regler bremser udviklingen i mange flere end disse tilfælde.

 

16. maj 2016 - Udlændigestyrelsen forhindrer Wang i at drive Sushibar på Fanø.

Det er skammeligt, når dem der både kan og vil ikke kan få lov til at bidrage. Ærgerligt at generelle regler på denne måde skal overholdes blindt og der åbenbart ikke er mulighed for at vurdere eller på anden måde dispensere.

Jeg vil undersøge om Fanø Kommune kan gøre noget for at hjælpe vores borger i denne sag.

 

2. maj 2016 - Uddrag af pressemeddelse fra Nationalpark Vadehavet.

En gruppe internationale journalister har i tre dage været på rundtur til de syv danske natur/kulturperler, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Fredag gjaldt det Vadehavet. Journalisterne besøgte bl.a. Kammerslusen ved Ribe og Vadehavscentret i Vester Vedsted og så låningsvejen til Mandø. Journalisterne ses her ved Kammerslusen i selskab med bl.a. leder Klaus Melbye og biolog Christine Ditlefsen fra Vadehavscentret.

Læs evt. Mere på nationalparkens hjemmeside:

17. april 2016 - Strandrensning

Årets strandrensning, Ren Ø Dag, er vel overstået. Hermed min tale alle dem, der trodsede vejr og især vind og mødte op her i dag for at gøre Fanø ren.

I år har vi tilmeldt 16 hold til fordelt på 142 voksne og 77 børn. + alle jer som ikke er tilmeldt men stadig møder op og hjælper til. I alt har vi været ca 350 mennesker. Hvor er det flot! Vi har gået ruter ved Nordby, rundt Grønningen, i Sønderho og naturligvis her på stranden.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle dem, der får ren ø dag til at glide. Tak til Poul og Ragnhild for ar koordinere. Tak til Fanø Frivillige Beredskab for den store indsats med alt det praktiske og særligt forplejningen. Tak til Mette fra Pandekagehuset og Pia fra Ambassaden, som igen i år har stået for at for at ”samle” mad og drikke ind og ligeledes for for at sikre alle sponsorater. Tak til Ryon og hans team, tak til Nordby Renovation, tak til Frode og børnene for musikken, tak til alle sponsorerne og tak til alle jer, som jeg ikke har nævnt ved navn.

I har alle sammen været med til at gøre Fanø ren i dag.

Hvis i kigger på det i har samlet ind, vil i sikkert se, at det meste er plastik. Det anslås at plastik udgør mellem 70-80 procent af det affald, som vi finder i naturen. Plastik er meget svært at nedbryde. Ja, faktisk bliver meget af det slet ikke nedbrudt men ender, som det vi kende som mikroplastik i maven på små dyr og til sidst i maven på fisk og andre dyr, som bliver spist af os. Man kan faktisk sige, at vi spiser vores eget affald.

Meget plast mellemlander også i de stor affaldsøer, som I sikker har hørt om. De findes i Stillehavet, i det Indiske Ocean og i Atlanten og tilsammen udgør de faktisk et areal på størrelse med Afrika. I Nordsøen, her omkring os, bliver der i følge kommunernes internationale miljøorganisation, KIMO, ledt omkring 20.000 tons affald ud i havet om året.

Derfor er plastikforurening også det absolutte største fokusområde for KIMO. For år tilbage var bekymringen centeret omkring olie. Men dette har altså ændret sig de senere år og nu er plastik den altoverskyggende bekymring.

KIMO har et skib som sejler rundt til landene omkring Nordsøen for at gøre opmærksom på netop plastikforurening. Dette skib kommer til Fanø i slutningen af juli måned, så kig forbi hvis i har tid og lyst til at høre mere om forurening og hvad der gøres for at bekæmpe den.

Her på Fanø har vi netop også en ny affaldsplan under udarbejdning. Den kommer i høring i maj måned og vi håber, at rigtig mange af jer vil gå i dialog med os omkring hvordan vi alle bidrager til øget genanvendelse gennem øget sortering. Det redder naturligvis ikke verdenshavene, men som Michael Jackson sagde, "I Am starting with the man i the Mirror", jeg starter med manden (eller kvinden) i spejlet.

Vi kan alle sammen gøre en forskel og det har vi også gjort i dag.

Endnu engang mange tak for jeres indsats.

11. april 2016 - Tid for Kontigentindbetatling
Så er det tid for den årlige kontingentindbetaling for medlemmer - det koster 100 kr - tilgengæld for du tilsendt informationer og mulighed for indflydelse på Fanø Lokallistes politik.
Sikke et tilbud !! :-)

Læs mere om vedtægter og politik på vores hjemmeside: http://www.fanolokalliste.dk/forening

Kontonummer: 9684-000-02-81379

31. marts 2016 - Store drømme...

Budgetforhandlingerne er skudt igang, men vi kan ligeså godt sige, at vi er nødt til at mane til besindighed. Alle kommunerne i Danmark er under pres på grund af omprioriteringsbidrag, forhøjede udgifter til flygtninge, større kommunalbetaling til arbejdsløse osv. Dette gælder også på Fanø.

Derfor bliver det ikke i år, hvor vi forslår en svømmehal. Men derfor kan vi godt blive ved med at drømme... Og bare fordi man er en lille lokalliste, i en lille kommune, k...an man godt have store drømme....

Tænk hvis vi kunne etablere et biologisk renset svømmebad på Fanø... Tænk hvis der blevet bygget et drivhus henover, der sammen med jordvarme og andre varmekilder kunne stå for opvarmning af bygning og vand.... Tænk hvis det lå tæt på skolehallen, således at man kunne sammentænke omklædningsfaciliteter... Tænk hvis vi var flere, der ville drømme om et bæredygtigt svømmebad til glæde og gavn for børn, unge, voksne og ældre og måske nogle turister på regnvejrsdage...

Kunne du se det for dig, hvis du ser dette, der allerede findes i Ruds Vedby i Sorø Kommune

http://www.svømmesø.dk/…/413_artikel-svømmebladet-se…

RUDS VEDBY FRILUFTSBAD, SORØ KOMMUNE
DANMARKS FØRSTE FRILUFTSBAD MED GRØN RENSNING ÅBNEDE FOR GÆSTER FORÅRET 2015.
ARTIKEL FRA FAGBLADET SVØMMEBLADET
Man kan spare store mængder vand og energi med biologisk vandrensning. Læs mere i artiklen fra Svømmebladets september-nummer fra 2015 om det nyrenoverede Ruds Vedby Friluftsbad. Badets biologiske vandrensning koster omkring 50 kr. om dagen, det er dimensioneret til 400 daglige badegæster, og badets vandforbrug er halveret efter renoveringen. Kilde: http://www.svømmesø.dk/

30. marts 2016 - Marked i Nordby

Jeg fik at vide på gaden i går, at jeg havde sat en sag på ENT udvalget for at få markedet i Nordby lukket. Begge dele er ikke korrekt. Det var ikke mig, men en henvendelse fra en række erhvervsdrivende i Hovedgaden, der fik sagen på ENT udvalg og jeg stemte ikke for en lukning af markedet, men for, at markedet blive afholdt udenfor butikkernes normale åbningstid.

Et flertal i udvalget stemte for, at markedet i Nordby forbliver på sit nuværende tidspunkt. Der er derfor ikke en ændring for marked i Nordby, alt forbliver som det plejer at være.

Jeg er ikke ekspert i detailhandel og har ikke butik i Hovedgaden, jeg stoler derfor på de erhve...rvsdrivende, når en hel række af dem siger, at markedet har negativ indflydelse på deres omsætning. De siger de, at kan se et fald i omsætningen fra de lørdage, hvor der ikke er marked til de lørdage hvor der er.

Ved at lade markedet blive i Nordby, på samme plads, men på en ny tid (starte kl 14 i stedet for kl 10) kunne vi måske hjælpe erhvervslivet til at tjene lidt flere penge, således at deres forretninger bedre kan overleve.

Jeg tænkte ligeledes, at det ikke ville gøre den store forskel for de private, der stiller op på marked, om de startede kl 10 eller kl 14. Måske ville et eftermiddags marked endda resultere i mere omsætning, nogle vil måske købe en ekstra øl eller is? nogle vil måske overveje at blive inde i byen og spise? Måske vil en udvidelse af Nordbys samlede åbningstid på denne måde kunne resultere i mere liv i byen i sommermånederne?

De erhvervsdrivende elsker marked i Nordby. Jeg elsker marked i Nordby, men ovenstående var min baggrund for at stemme for en ny åbningstid for markedet i Nordby.


20. marts 2016 - Indkaldelse til generalforsamling i Fanø Lokalliste. 
Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag d. 6. April 2016 kl 19.00 på Niels Engersvej 16.
Dagsorden ifølge gældende vedtægter, som findes her: http://www.fanolokalliste.dk/vedtaegter

Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen - medlemskab kan tegnes på dagen.

Forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
Mandag d. 4. April 2016 på e-mail adressen fanolokalliste@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
Fanø Lokalliste

15. marts 2016 - Sluk lyset, tænd håbet

Det er Earth Hour tid, og WWF Verdensnaturfondens globale klimakampagne er skudt i gang. Fanø Kommune gør sig klar til at gå i sort lørdag den 19.marts mellem kl. 20.30 og 21.30.

I lige netop dén time slukkes lyset verden over i store og små byer. Sidste år deltog 172 lande, og 10.400 landemærker slukkede lyset. Mange steder i Danmark gik gadebelysningen ud i "Jordens Time", og i år forventes den verdensomspændende kampagne at få endnu flere deltagere. Earth Hour-kampagnen handler om at vise, at vi tager klimaforandringerne seriøst og gerne handler for at gøre noget godt for klimaet - også når lyset er tændt de øvrige 8.759 timer af året. Og det gør Fanø Kommune

"Vi synes, at det er vigtigt at sætte fokus på klimaet og de forandringer, der sker i øjeblikket. Derfor vil vi gerne vise vores engagement ved at deltage i Earth Hour. Således går Fanø Kommune forrest og slukker gadebelysningen på hele øen og i de kommunale bygninger, som ikke skal være oplyst," siger Kristine Kaas Krog, formand for Erhvervs, natur- og teknikudvalget.

Fanø Kommune opfordrer samtidig alle øens borgere og virksomheder til at støtte op ved at deltage eller ved at lave egne aktiviteter.

"Jo flere, der sætter fokus på klimaet, jo stærkere er signalet. Og så skal vi ikke glemme, at det altid er hyggeligt at samles om gode aktiviteter, der støtter op om et vigtigt emne," siger Kristine Kaas Krog.

Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, siger "Earth Hour-begivenheden er vokset eksplosivt, siden idéen blev søsat i 2007. En væsentlig årsag er, at tusindvis af byer verden over har taget opfordringen til sig og slukket lyset den ene time under Earth Hour. Det er en manifestation, som også danske kommuner bakker op om. Og nok så væsentligt; kommunernes medvirken er også et udtryk for, at de i resten af årets 8.759 timer tager klimaudfordringen alvorligt. Det er vigtigt, og det glæder mig".

Hun siger også: "Klimaforandringerne er en realitet. 2015 blev – endnu engang - historiens varmeste år, og både i udlandet og herhjemme oplever vi mere ekstremt vejr med skybrud, storme og oversvømmelser. Earth Hour er en global kampagne, hvor vi over hele kloden sætter fokus på klimaforandringerne."

Fakta om Earth Hour Hvert år i marts engagerer WWF millioner af mennesker og tusindvis af virksomheder, kommuner og byer over hele kloden for at sætte fokus på klimaet. Læs mere på www.earthhour.dk

10. marts 2016 - Nyhed fra Fanø kommunes hjemmeside: Østers

Fanø kommune har besluttet, at gøre en aktiv indsats for at få afklaret hvorfra problemerne med virus i vores østers stammer.

Fanø kommune har derfor i marts måned fået taget prøver af østers både ud for halen og syd for halen. Vi vil i løbet af 14 dage få at vide om der er virus begge steder. Derefter vil vi tage prøver igen i april måned for at se om det har ændret sig.

Afhængig af resultatet vil vi forholde os til hvad næste skridt er.

9. marts 2016 - Kommunikations workshop i nationalparken

Endnu et skridt tættere på at skærpe vores kommunikation omkring nationalparken. Det er en spænende proces, hvor alle os forskellige aktører og interessenter forsøger at finde et fælles projekt.

For mig personligt er Nationalparken en fantastisk kilde til viden og inspiration, men det er også cool business.

Kom vist til at sige engang, at det eneste vi indtil videre havde fået ud af nationalparken på Fanø, var et flosset flag... Med de ting vi allerede har gang i og med de ting vi har under opsejling både lokalt og i nationalpark regi, er jeg dog fortrøstningsfuld.

8. marts 2016 - Fanø i Vadehavet

Vidste du at Fanø Kommune har lavet en blog om Fanø i Vadehavet og Verdensarven? Nå men du finder den her

http://fanoeinationalparken.blogspot.dk/2016_03_01_archive.…

Vi har også samlet alle de informationer og links vi kender om samarbejde og organisationer omkring Vadehavet på kommunens hjemmeside.

http://www.fanoe.dk/kommunen/fanoe-i-vadehavet

Du læse mere, klippe tekst eller simpelthen bare linke fra din egen hjemmeside. Hvis du her lyst.

3. marts 2016 - Grønne indsatser på Fanø

Jeg er rigtig godt tilfreds med de grønne indsater vi gør på Fanø. Igår på Grønt Råd kunne forvaltingen for eksempel give en status på lokale græsningsprojekter i samarbejde med dyreholdere, der sammen med fokuseret fugleforvaltning (i form af indhegninger til ynglende jordrugende fugle) og ræveindsatsen sammen med vores jagtforeninger - vil forbedre forholde truede arter som hvidbrystet præstekrave. Samtidig forbedres vores natur, så vi kan fremme en mangfodig flora og favna til glæde for både dyr og mennesker.
Og det er jo lige netop det, det handler om. Vi skal passe på naturen på Fanø, da den er fundamentet for vores bosætning og turisme. Benyttelse og beskyttelse kan sameksistere og det var netop også noget af det, vi talte om på Partnerdagen i Nationalparken. Naturbeskyttelse, oplevelsesøkonomi og lokale fødevarer går hånd i hånd.

22. Februar 2016 - møder og nyheder

Så er vinterferien forbi. I aften er der byrådsmøde. Hvis du får lyst til at se dagsordener og referater, skal du huske, at du altid kan finde dem på kommunens hjemmeside. Det er tilmed muligt at se bilag.

Du finder ligeledes gode nyheder fra kommunen, så du også kan dele via Facebook, hvis du har lyst.

9. Februar 2016 - Ritzau: Regeringen afsætter i år 48 mio. kr. til at sænke færgetaksterne.

Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance har tirsdag indgået en aftale om sænke færgetaksterne.

Det bekræfter Fanøs borgmester, Erik Nørreby (V), over for Ritzau. Borgmesteren har fulgt forhandlingerne om netop færgetaksterne tæt.

...

I år afsættes 48 millioner kroner til formålet, og de kommende år bliver 95 millioner kroner lagt til side, så færgebilletterne bliver billigere, oplyser Erik Nørreby.

- Ministeriet har under den tidligere regering lavet en rapport, som sagde, at der skulle bruges 281 millioner kroner årligt for at gennemføre trafikal ligestilling fuldt ud. Så den nye aftale ligger noget under det beløb, det vil koste fuldt ud, siger han.

Tirsdag eftermiddag vil erhvervs- og vækstministeren sammen med aftalepartierne præsentere den såkaldte vækstaftale. Ifølge Ritzaus oplysninger handler den desuden om bredbåndsforbindelser til yderområderne.

29. Januar 2016 - Parkering på Fanø

Jeg er blevet spurgt om hvad der egentlig sker angående parkering på Fanø. I 2014 bestemte et flertal i ENT udvalget, at vi skulle forsøge med p-vagter på Fanø. Baggrunden for denne beslutning var, at politiet ikke længere uddeler p-bøder, hvis fastboende og turister ikke respekterer p-begrænsningerne på offentlige p-pladser.

Jeg stemte for forslaget, da jeg mener at p-begrænsningerne er lavet af en årsag - blandt andet så kunder og gæster kan komme til for...retningerne. Det er efter min mening afgørende at de offentlige p-pladser bliver brugt af offentligheden og ikke til langtidsparkering af private biler, trailere, både med videre.

For at denne nu p-vagt ordning kan træde i kraft, er vi nødt til at have en parkeringsbekendtgørelse, der beskriver hvor man må parkering, hvor længe osv. Denne er nu blevet godkendt af byrådet. Det er således muligt at indføre p-vagter i løbet af 2016.

Det giver naturligvis nogle udfordringer - er der p-pladser nok på Fanø? hvad med de husejere, der ikke har plads på egen grund til at parkere bilen? Er de offenligt p-pladser god nok skiltet og henvist til? Det er udfordringer der skal løses. Vi er derfor igang med flere forskellige tiltag - blandt andet dialog med markedet i Sønderho om at flytte til ny lokation, for at friholde p-pladser. Vi kigger på muligheder for at udvide antallet af p-pladser, specielt i Sønderho, da det pt. er vurderingen at der er nok i Nordby. Det kunne være vi skulle indføre en speciel p-tilladelse til fastboende i de gamle bydele uden privat mulighed for parkering osv.

Der har været klager over overnatning på p-pladserne og der har været klager over opmagasinering på p-pladserne og disse problemer føler jeg kun kan blive løst, hvis der er en reel overhængende fare for "en venlig hilsen", hvis man mere eller mindre bevidst overtræder bestemmelserne.

11. Januar 2016 - Tv-indslag på TV Syd omkring digerne i Vadehavet og i særdeleshed på Fanø.

Undertegnede og Jan Alber Jepsen tilkendegav i dag vores bekymring for digehøjderne på Fanø. Jeg understregede dog også at Fanø kommune vil tage udgangspunkt i anbefalingerne fra kystdirektoratet.

Sidste gang de lavede en analyse anbefalede de ikke digeforhøjelser på Fanø, men netop de udbedringer, som vi har lavet for nylig. Til foråret kommer en ny rapport fra kystdirektoratet, hvor de måske ændrer ...deres anbefalinger. Den afventer vi pt.

Det er dyrt at forhøje digerne. Derfor skal vi også fortsat kæmpe for at det ikke udelukkende bliver et kommunalt ansvar. Stat og/eller Region er nødt til at tage medansvar for kystsikringen generelt i Danmark.

Vandstigningerne og flere og mere voldsomme storme kommer som følge af de globale klimaændringer og dette er ikke kun kommuners ansvar.

Hvis du ikke fik set indslaget er der en forkortet version her

21. Januar - Ny affaldsplan på vej

ENT udvalget arbejder i øjeblikket med affaldsplanen for Fanø kommune som snart kommer i høring. Vi foreslår blandt andet at indføre sortering af plastik på genbrugspladsen og med mulighed for opsamling ved fortovet og aflevering i miljøstationerne.

Har du tænkt over hvor meget plastik faktisk fylder i din skraldespand?

Vi kan alle gøre mere end vi tror for at reducere affald.

 

7. december 2015 - Flyt til Fanø er mere end en kampagne

Vi gør hvad vi kan for at tiltrække nye familier til Fanø. Under de seneste budgetforhandlinger satte vi forældrebetalingen ned på vuggestuepladserne, vi ønsker at prioritere flere uddannede pædagoger i institutionerne og vi bruger 600.000 kr på IT på skolen. Vi trafiksikrer Vestervejen for de bløde trafikanter i løbet af 2016 og Vi sætter fokus på optimering af den offentlige transport. Vi arbejder benhårdt på at få billigere færgebilletter samme med de andre danske øer. Sidste år og årene frem afsatte vi 300.000 kr. til markedsføring af Fanø, herunder aktivt brug af journalist- og konsulentbistand for at få medietid - det virker.
Herudover er forvaltningen kommet op med det fantastiske forslag at inddrage potentielle købere i udarbejdelsen af lokalplanen ude til Nord. Hvis vi virkelig mener, at vi ønsker børnefamilier, er vi også nødt til at høre, hvad de ønsker sig af et boligkvarter og tilbyde det.
Jeg vil gerne opfordre alle til at dele opslaget på kommunens hjemmeside og derigennem invitere rigtig mange til at deltage og forhåbentlig samtidig få smag på at flytte til Fanø.

læs mere på Fanø Kommunes hjemmeside

6. december 2015 - Bliv restaureringshåndværker

Uddannelsen på Center for Bygningsrestaurering giver dig kompetencer til at udføre restaurerings-arbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger med historiske materialer, værktøj og teknikker.

Læs mere på Nationalpark Vadehavets hjemmeside

10. November 2015 - Affald og Genbrug

ENT-udvalget er i øjeblikket i gang med at udarbejde et regulativ for husholdningsaffald. Ja, for nogen lyder det måske ikke så interessant, men jeg synes det er rigtig spændende.

Det er målet af Danmark i 2022 skal genanvende 50% af husholdningsaffaldet og dermed forbrænde mindre. Affald er en ressource, som vi skal få mere ud af. På Fanø genanvender vi pt. 26%, så der er et stykke vej til de 50%. Ja og hvorfor ikke stile endnu højere på vores grønne ø? Hvorfor ikke være Danmarks bedst kommune til at genanvende??

For at komme til målet skal alle husstande sortere bedre og derfor arbejder vi frem mod en løsning, der sikrer dette. Skal vi have flere skraldespande på matriklen? skal vi have flere miljøstationer (igloer) rundt om i byen og i sommerhusområderne? skal vi informere bedre om sortering?

Fanø er her lidt speciel fordi vi har de bevarende bymiljøer med små grunde og smalle gader kombineret med en stor population af sommerhuse med forskellige benyttelsesmønstre. Men burde vi ikke kunne løse dette? Vi behøver nok ikke opfinde den dybe tallerken - alle andre kommuner arbejder også intenst med dette emne. Jeg sidder for eksempel og nørder på denne side fra miljø- og fødevarerministeriet pt.

Hvad synes du? Hvordan kan vi blive bedre til at sortere husholdningsaffald på Fanø?

18. Oktober 2015 - Bryllupsturisme

Jeg er lige nødt til at høre, om i har set programmet om bryllupsturisme på Ærø?

Det ser ud til at hoteller, restauranter, bager, blomsterhandler og de to meget forskellige bryllupsbureauer synes godt om de ca 2400 årlige vielser på Ærø.

Jeg har en god fornemmelse af at vores over 400 årlige vielser også bidrager positivt til omsætningen på Fanø. Vi taler ikke så meget om overlevelse, som de gør på Ærø i dette program, men mon ikke vi kan få endnu mere ud af bryllupperne end vi gør i dag?

6. oktober 2015 - Der er nu indgået budgetforlig på Fanø.

Til jer der ikke havde tid og lyst til at se byrådsmøde i går aftes på TV Fanø, så bringer jeg her, mit indlæg omkring budgettet:

Læs budgetaftalen her

Fanø Lokalliste har skrevet under på budgetaftalen, fordi vi mener det er et god aftale, der er fremkommet efter en god, velforberedt og åben proces.

Vi har ikke fået alt det vi gerne ville have med i aftale – vi ville gerne have haft endnu mere til vedligehold af veje og bygninger baseret på de analyser der er lavet, vi ville gerne have startet med projektet omkring ”Velkomsten til Fanø” og fået en fysisk markering af vores status som Nationalpark og Verdensarv, vi ville gerne have startet på Svenskeren og lystbådehavnen. Ja, der er mange gode ideer til mange gode fremtidige budgetaftaler.

Når det er sagt, mener vi alligevel, at det er en god og solid aftale, der helt konkret arbejde for de indsatsområder, som vi har valgt at arbejde med i byrådet – nemlig at styrke erhvervs- og turismeindsatsen og sætte fokus på bosætning.

Vi leverer varierede boligudstykning, som skal tiltrække nye borgere. Vi leverer markant øget indsats på vedligehold af bygninger og veje, vi leverer fokus på cykel/vandrestier og trafiksikkerhed, vi forbedrer toiletforholdene på stranden, vi sætter fokus på de fysiske forhold for events, vi holder fast i at udvikle vores offentlige transport – alt til glæde for både bosætning og turisme.

Vi sætter fokus på kvaliteten i vores dagpasningstilbud ved at sætte midler af til mere pædagoguddannet personale. Vi forsøger os også med et ekstraordinært tiltag, ved at sætte prisen ned på dagpasningen af de helt små. Dette for at prøve noget specielt, der forhåbentlig vil give genlyd i pressen og dermed sætte yderligere fokus på Fanø som attraktiv bosætningskommune. Alle kommuner siger jo at de er ”attraktive bosætningskommuner”, men hvad gør de reelt?

Vi leverer en fokuseret indsats på erhvervsudvikling ved at overtage strategien og driften i kommunen, for siden at øge samarbejdet med Esbjerg og Varde, således at erhvervslivet kan koncentrere sig om markedsføring og mersalg.

I aftalen sætter vi samtidig fokus på indholdet og kvaliteten på Nordby Skole ved at introducere et forsøg med aldersintegreret holddannelse. Vi gør dette fordi Børn og Kulturudvalget har valgt at gå denne vej, fordi de mener, at det vil kunne give børnene de bedste muligheder for læring og trivsel.

I budgetforligskredsen har vi ligeledes vurderet, at det er forsvarligt at gå fra en gennemsnitlig klassestørrelse på 18,4 til en gennemsnitlig holdstørrelse på 21 – Det betyder, at skolen har brug for færre ressourcer og dermed en mindre budgetramme, fordi der er lidt flere børn pr. lærer. Sagt med andre ord, er det vores vurdering, at Nordby Skole kan levere høj kvalitet for færre penge.

Det er i øvrigt en forventning, som vi stiller til alle kommunale institutioner, hvor alle medarbejdere konstant har fokus på at få mere kvalitet for færre skattekroner, ved at gøre tingene smartere og mere effektivt uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Fanø Lokalliste er af den opfattelse at alle vores serviceområder skal have de ressourcer og dermed det budget de har behov for. Vi mener ikke, at man blindt skal afsætte det budget man plejer, bare fordi, at det er det man plejer. Det mener vi ikke er omhu med vores allesammes skattekroner og til gavn for Fanøs samlede udvikling.

Jeg oplever også, at økonomiudvalget og byrådet ser velvilligt på tillægsbevillinger i fald de gode intentioner, de seriøse forsøg og det målrettede arbejde ikke bar den forventede frugt. Senest har vi givet penge tilbage til ældreområdet, fordi det her ikke var forsvarligt at kræve flere effektiviseringer og besparelser, som plejebehovet er nu.

Vi ser frem til – på side linjen – at følge det forhåbentligt positive forsøg fra skoleledelse, skolebestyrelse, forældre og forvaltning på at få mest muligt ud af den aldersintegrerede holddannelse – Det store arbejde er jo – som vi alle skal huske - for børnenes læring, trivsel og udviklings skyld.

Så alt i alt, for os at se, en god aftale, der sikrer fremdrift og udvikling på Fanø og understreger, at vi er en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

30-9-2015 - 110 Gode grunde til at bo på Fanø

Jeg vil lige give en mellemtid på indsamling af gode grunde til at bo på Fanø. Jeg er pt. oppe på 99 - så måske du kan hjælpe med at finde et par stykker mere?? Se listen her
 

30-9-2015 - Halvårsmøde med færgen

Jeg skal da lige dele med jer, at økonomiudvalget havde mødet med Færgen i går. Et rigtigt godt møde, synes vi alle - på begge sider af bordet. Der er en god samarbejdsånd og vi delte begejstringen over, at vi igen i år har sat en stigning i antallet af gæster, der vælger Fanø som deres feriemål. Færgen lovede fortsat at holder priserne i ro i 2016 og Fanø kommune lovede tilgengæld at arbejde for EU tilskud til "el-stik", således at Menja og Fenja kan blive eldrevne indenfor en overskuelig fremtid... Det er må vist siges at være gode ting for både gæster, lokale og miljøet.

17. september 2015 - 110 gode grunde til at bo på Fanø

Fanø Lokalliste vil gerne samle 110 gode grunde til at bo på Fanø. Disse skal samles i et katalog, der tilbydes kommunen og foreningerne til brug i brochurer, hjemmesider og i diverse kampagner, artikler og lignende.

Det kunne være i stil med: "Fordi der ikke er lukkedage i Fanøs daginstitutioner.", "fordi der går en færge hver 20. minut, hele året, i myldretiden.","fordi Fanø har over 100 foreninger", "fordi det ikke er pinligt at iføre sig folkedragt" "fordi der bor over 30 nationaliteter blandt 3300 borgere"...

Kun kreativiteten sætter grænser. Vi håber at alle i kreative mennesker derude, vil hjælpe med projektet og sætte ord og følelser på Fanøs fortræffeligheder.

Send dine forslag til mail@fanolokalliste.dk. Så samler vi og offentliggør 1. Version til brug for alle.

10. september 2015 - Invitation fra Fanø Kommune

Alle interesserede borgere og høringsberettigede inviteres til orienteringsmøde om kommunens budget 2016 – 2019.

Mødet afholdes tirsdag, den 15. september 2015 kl. 19.00 på torvet, Nordby Skole.

Mød op og høre mere om hvorfor budgettet er forslået skruet sammen som det er, kom med dine ideer og indspark til processen.

3. september 2015 - Ø-borgmestrene er ikke sure.

De har bare stilfærdigt pointeret, at hvis regeringen ikke kan afsætte det fulde beløb til trafikal ligestilling, så skulle de hellere bruge borgernes skattepenge på noget andet. Det er lidt ligesom at sætte prisen ned på en busbillet med 2 kr, det får heller ikke flere til at køre med bus, så er det bedre helt at lade være.

Jeg har stor respekt for den indsats som Fanøs borgmester leverer i øjeblikket og det pres han sammen med de andre ø-borgmestre sætter regeringen under. Vores borgmester er tilmed modig for så åbentlyst at trodse sin egen V regering for Fanøs skyld. Lad os håbe, at der er andre mere erfarne politikere, der kan se fornuften i det som ø-borgmestrene rent faktisk siger og ikke forklejne dem. De tænker blot økonomisk fornuftigt og holder Venstre oppe på løfter givet før valget.

Se indsalg i DR

26. august - Fanø Taxa Bus er nu igang
Husk at du nu skal ringe til Fanø Taxa, hvis du ønsker en bus efter kl 18. Du skal kun ringe 30 minutter før og det koster det samme som almindelig bus. Du kan læse mere i denne brochure på kommunens hjemmeside. Et godt tip er at printe den ud, så du altid kan se hvor taxabussen holder.

26. august 2015 - Budgetter og Beredskab

På vej til møde i beredskabskommissionen. De grå skyer over Fanø og Esbjerg passer godt til de grå skyer, der hænger over budgettet til beredskabet. Vi hverken kan eller vil spare så meget på beredskabet som regeringen forventer og må derfor finde pengene et andet sted på det kommunale budget.

6. august 2015 - Nyhed fra Fanø Kommune - Ny landbetjent starter på Fanø

Efter en periode uden fast landbetjent på Fanø, er det nu lykkedes at ansætte en ansøger til stillingen. Det bliver den 50-årige politiassistent Chris Alfred Gade, som i øjeblikket er landbetjent ved Østjyllands Politi. Han starter i stillingen på Fanø den 1. januar 2016. Borgmester Erik Nørreby er tilfreds; Vi er meget glade for, at en ny landbetjent er ansat på Fanø og ser frem til det gode samarbejde, siger Erik Nørreby.

Fanø Lokalliste er også meget tilfredse med, at det endelig kunne lade sige gøre, at få en ny landbetjent til Fanø. Vi har været glade for vores lokalbetjente fra Esbjerg, de gør et godt stykke arbejde, men det er nu engang mere betryggende for befolkningen at have en fastboende betjent på øen.

Se flere nyheder på www.fanoe.dk/nyheder

4. august 2015 - Færgepriser og Finanslov

Til dig der ikke lige fik set tv i går, bringer jeg her et klip fra TV2 Syd hvor borgmesteren, campingpladsejer Dennis Feldberg og Lars Sejerup fra Kellers Badehotel & Spisehus bliver interviewet om betydningen af lavere færgepriser for Fanø.

Jeg er rigtig stolt af og glad for hvor meget der bliver gjort fra byråd, forvaltning og erhvervslivets side for at holde folketingspolitikerne oppe på deres løfter om lavere færgepriser.

Fra TV Syds hjemmeside: Fanø frygter løftebrud: i lovede os billigere færgebilletter.

Tilbage i maj kunne TV SYD fortælle om den daværende regeringens plan for at sænke billetprisen på færgeruten mellem Esbjerg og Fanø. Også Venstre, der dengang sad i oppositionen den gang var enige i at sænke taksterne. Men nu, et valg senere, ser det ud til, at piben har fået en anden lyd, i hvert fald hvis man spørger politikerne på Fanø.

Siden valget har der, i følge en pressemeddelelse fra Fanø Kommune, været meget stille omkring de lavere takster. Derfor frygter de nu, at den høje færgepris fortsætter.

Der var ellers stor glæde på øen tilbage i foråret, da nyheden om de billigere billetter kom frem, der skulle gavne øens erhvervsliv og helårsturisme.

Mandag 03-08-15 kl. 14.36 - af Thomas Lee Christensen

23-7-2015 - "Flyt til Fanø stand" på Late Night i Hovedgaden.

Fanø kommune har igen i år en stand på Late Night i Hovedgaden. Det er en rigtig god mulighed for at tale med borgere, sommerhusejere og andre gæster på øen. I år har vi også mulighed for at fortælle om kommunens byggegrunde, da det nu er forvaltningen der står for salg af disse. Der har været stor interesse og de sidste tre onsdag har været hyggelige og givende. Tak til Anette Simmelsgaard for hyggeligt samværd og Cafe Else for forfriskninger.

De næste to onsdage er det borgmesteren og kommunaldirektøren du kan møde på standen ved siden af Vemb.

30-06-2015 - Pressemeddelelse: Taxibus på Fanø

Når vinteren vender tilbage til Fanø, er kommunen klar med et nyt tilbud om kollektiv trafik til øboerne. Efter at forsøget med Flexrute blev opgivet, har kommunen og Sydtrafik fundet en løsning, der gør det mere ligetil for fannikerne og sønderhoningerne at bruge kollektiv trafik.

Fanø Taxi overtager buskørslen for Sydtrafik om aftenen i vinterperioden. I dagtimerne kører den almindelige bus, men fra kl. 18 til kl. 24, skal man ringe til Fanø Taxi, hvis man har brug for en bus.

Taxibussen skal bestilles hos Fanø Taxi senest 30 minutter, før man vil afsted. Den kører ligesom den almindelige bus fra stoppested til stoppested, så man bestiller ikke til en adresse, men til et stoppested. Dog vil der altid være en taxibus klar til at tage passagerer med fra færgen. Her er det ikke nødvendigt med bestilling, og hvis færgeplanen ændres, følger taxibussen med.

Prisen for at køre med taxibus er den samme som med almindelig bus. Man kan bruge periodekort, hvis det omfatter zonerne på Fanø, og hvis man viser sit rejsekort, får man turen til rejsekortpris. D.v.s. 43 pct. billigere end en enkeltbillet.

Fanø Taxi og Sydtrafik har aftalt, at Fanø Taxi står for buskørslen om aftenen de næste to år i vinterperioden. Helt præcist fra 24. august til 6. juni 2016 og igen fra 22. august 2016 til 15. juni 2017.

26. juni 2015 - DJØF, Dansk Magisterforening, Ingeniørforeningen, Dansk Told og Skatteforbund advarer mod at flytte statslige jobs til provinsen (Ritzau)

Ja selvfølgelig gør de det, kan man fristes til at sige.

Men det er vel nu engang sådan, at dem der betaler lønnen også er dem der bestemmer hvor den skal udbetales. I dette tilfælde er arbejdsgiverne alle skatteborgerne i Danmark.

Hvis man er af den overbevisning at vækst i den offentlige sektor også skaber vækst i den omkringliggende samfund, så skal denne vækst da gælde både i Vordingborg, Frederikshavn, Esbjerg og København.

Hvis man er af den overbevisning af den offentlige sektor trænger til en rusketur og rationalisering, ja så er en flytning da lige sagen. Så er man tvunget til at tænke nyt og gøre tingene på en ny måde og måske endda med nye øjne i organisation...

Der er 3 timer fra Esbjerg til København - lad nu være med at gøre problemet større end det er. Internet, telekonferencer, Skype, videokonferencer findes også i Udkantsdanmark. Der er kvalitet i institutionerne, naturen er i fokus og boliger er 1/2 pris af hovedstaden. Det gode liv kan godt leves udenfor stenbroen.

Storbyregion Vest med Energimetropol Esbjerg i spidsen mangler i den grad ingeniører og teknikere til at sikre væksten - lad os bare være ærlige og sige at mange af disse er mænd. De flytter altså ikke væk fra Københavns området med mindre der også er et job til deres højtuddannede koner og kærester - og igen kan man konkludere at mange af disse er økonomer, jurister, magistre osv - lige sådan nogen man bruger mange af i den offentlige sektor.

Tal fra Danmarks Statistik viser nu engang at der er 58.000 offentlige arbejdsplader i København. Til sammenligning kan hele Vestjylland mønstre 13.798 - det er ikke et Danmark i balance.

Udvis lidt mod - det er ikke planøkonomi at ville et helt land og ikke blot lidt af det. Det kræver altså reelle tiltag og ikke blot flotte rapporter.