Bosætningspolitik

Vi arbejder for, at flere skal vælge Fanø

Vi skal tiltrække folk, der har lyst til at bygge hus på Fanø. Lokalplanerne skal kunne rumme dette ønske. Dette betyder ikke, at vi skal gå på kompromis med Fanøs særegne kultur- eller naturarv. Vi skal dog samtidig sikre, at vi tilbyder forhold, der passer til den tid, vi lever i, og at nutidig arkitektur og teknologi kan integreres i nybyggeri.

Det er altafgørende for Fanø Lokalliste, at vi arbejder aktivt for en bevarelse af helårshusene på hele øen men helt specifikt i Sønderho. Det er afgørende for bymiljøet, at der ikke står tomme huse, der kun benyttes sporadisk. Vi skal værne om Fanøs fortsatte liv og udvikling.

Der er hidtil gjort et godt stykke arbejde for at tiltrække ikke mindst børnefamilier. Dette arbejde støtter vi, og dette arbejde vil vi gerne fortsætte. Vi vil dog også gerne udforske mulighederne for at tiltrække unge mennesker. Måske kunne Fanø rumme et kollegium for studerende, der tiltrækkes af vores natur- og kulturmiljø?

Fanø synes at have en naturlig tiltrækning på seniorer. Det er Fanø Lokalliste rigtig godt tilfredse med, da dette segement ofte har gode pensioner med og er aktive i vores mange foreninger. De er et stort aktiv for Fanø.

Vi skal sikre, at vi tilbyder de faciliteter, der efterspørges af børnefamilier, seniorer og måske specifikke segmenter af unge.

For Fanø Lokalliste betyder det helt konkret, at vi vil arbejde for

  • effektiv kommunikation af Fanø som bosætnings- og erhvervskommune - gerne i samarbejde med naboerne i Storbyregion Vest.
  • varieret udbud af boliger og byggegrunde til private og erhverv.
  • lokalplaner, der sikrer en respektfuld og miljøbevidst udvikling af Fanø, men tilpasset den tid vi lever i.
  • bosætningskontor – kampagneansvarlig samt nye borgeres indgang til kommunen.
  • bevarelse af helårshuse i både Nordby og Sønderho
  • at få en ny uddannelsesinstitution til Fanø.
  • oprettelse af ungdomsboliger og/eller kollegium på Fanø.

Vi mener, at det er kvaliteten i de basale serviceydelser samt en struktureret, kreativ og ambitiøs kommunikation heraf, der sikrer en fortsat befolkningstilvækst til Fanø. For os omfatter de basale serviceydelser; kommunalforvaltning, børnepasning og skole, rekreative områder, infrastruktur og færgen (se infrastruktur).