Infrastruktur

Vi vil arbejde for tilgængelighed på Fanø for alle borgere og gæster.

Tilgængelighed er både den infrastuktur der mulighedgør at vi kan komme til og fra øen. Det er den infrastuktur der betyder at vi kan komme rundt på øen - både på cykel, på gåben, med den kollektive trafik og i vores bil. Det er også den infrastuktur der muliggør at vi kan kommunikere effektivt med resten af verden.

Vi ved at færgen er et vigtigt grundvilkår for vores ø. Vi vil arbejde for at sikre det optimale antal afgange og en miljøbevidst trafik. Prisen på overfarten skal altid være i kommunens fokus, således at både fastboende, potentielle tilflyttere og gæster finder det relevant at vælge Fanø. 

Vi vil sikre dette gennem konstant dialog med færgeriet. Vi ved godt, at det i øjeblikket ikke er muligt at drive overfarten selv, men skulle chancen nogensinde byde sig, vil Fanø Lokalliste gøre hvad der står i vores magt, for at færgen kommer på lokale hænder.

Herud over vil vi også helt konkret arbejde for… 

  • Miljørigtig og alternativ bustrafik, der i videst muligt omfang opfordrer borgere og gæster til at benytte bussen.
  • Fortsat udvidelse af cykelstier på Fanø for at sikre tilgængeligheden til vores smukke natur men samtidig også begrænse uhensigtsmæssig færden.
  • Sikre tilgængelighed til stranden for gangbesværende, tunge cykler og barnevogne. Det kunne meget vel være en flytbar måtte, der tages ind til efteråret.
  • Vedligeholdelse af stisystemer i by og klitområder i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen hvor denne vedligeholdelse er deres ansvar.
  • En optimal udnyttelse og gerne udvidelse af gågaderne i Nordby og Sønderho, således at handlen sikres. Herunder mulighed for arealudnyttelse til udeservering, promovering af varer med videre.
  • Sikre optimale IT forbindelser til Fanø og konferencefaciliteter således at nye borgere, erhvervsdrivende og erhvervsturister vil vælge Fanø.