Børnepasning

Attraktive pasningstilbud med hjerterum er et afgørende element i vores bosætningsstrategi.

Gode pasningsmuligheder og pasningsgaranti er med til at gøre Fanø til et attraktivt sted at bosætte sig. Fanø Lokalliste vil arbejde for fortsat at sikre en bred vifte af gode tilbud, hvor børnene og deres families trivsel er i centrum. Helt konkret betyder det, at

  • Vi vil sikre fortsat børnepasning i Sønderho.
  • Vi vil arbejde for, at der er forskellige pasningstilbud til de helt små børn - det vil sige både vuggestue og dagpleje.
  • Vi vil sikre forsat udbygning og renovering af Odden/Bakskuld.
  • Vi vil sikre, at der findes en pædagogisk linje i vores daginstitutioner samt at sundhed og motion vægtes.

På dette område er det vigtigt med en åben og fordomsfri dialog mellem brugere, medarbejdere og politikere.