Erhvervspolitik

Fanø er afhængig af vores mange indtægter fra turisterne men Fanø er også meget andet end en turistdestination

Turisme er vigtigt for Fanø, men turisme skal også ses som en del af erhvervslivet på Fanø. Vi fokuserer derfor på erhvervspolitik i generelle termer. Vi mener, at fokus ligeledes bør lægges på ”eksport af varer og tjenesteydelser” og ikke blot på ”import af turister”.

Vi ønsker at støtte de kvalitetsbevidste private initiativer, der allerede findes og som måtte komme på Fanø.

Når det er sagt, vil vi gerne arbejde for, at der bliver endnu flere tilbud til vores gæster. Både ved at støtte etableringen af nye – herunder en svømmehal med tilhørerne sportshotel, men også i en optimeret koordination og udnyttelse af allerede eksisterende tilbud.

Det er kommunens opgave at sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet. For Fanø Lokalliste betyder det konkret…

  • At sikre et smidigt administrativt system, der støtter den enkelte erhvervsdrivende og ikke hindrer denne i at udvikle sin forretning. Det kunne være i form af en såkaldt ”erhvervsguide”, der er kendt fra andre kommuner.
  • Vi ønsker at etablere Iværsætterhuse i både Nordby og Sønderho. I Sønderho har vi Sognegården, som vi gerne ser som en selvejendeinstitution med egen bestyrelse. Iværksætterhuset i Sønderho kunne netop etableres i Sognegården.
  • At sikre et varieret udbud af erhvervslokaler og grunde, således at nye erhverv kan opstå og de nuværende udvikles. Vi mener, at dette kan lade sig gøre med respekt for Fanøs natur- og kulturarv
  • At vi får vedtaget en ny Ervhervspolitik for Fanø, der kan sikre en bred opbakning men samtidig er konkret nok til at sikre prioritering og handling.