Folkeskole

En attraktiv folkeskole med fokus på læring og trivsel er et afgørende element i vores bosætningsstrategi.

Vi er stolte af de fantastiske fysiske rammer, som vi kan tilbyde vores børn og unge på Fanø. Her tænker vi naturligvis på vores nyrenoverede folkeskole og arealerne omkring skolen. Vi vil arbejde for, at de samme exceptionelle forhold gør sig gældende for indholdet i vores skoletilbud.

Når det er sagt er en dyr skole ikke lig med en god skole. Det er ikke bevist en sammenhæng mellem prisen pr. elev og den kvalitet i undervisningen som en skole tilbyder. Derfor er Fanø Lokalliste også åben over for tiltag der kan reducere omkostningerne uden at skade kvaliteten.

Vores skole skal udvikles i takt med det omkringliggende samfund og i tæt samarbejde med forældre og elever. Vi skal være parate til at integrere nye pædagogiske og faglige læringsmetoder, samt sætte eleverne og deres forældre i centrum. For Fanø Lokalliste betyder det helt konkret, at

  • Vi vil satse på ny teknologi
  • Vi i fællesskab med skoleledelse vil skabe en skole, der ligger i toppen af de nationale test
  • Vi ønsker, at skolen skal tilbyde inkluderende men differentierede læringsmiljøer, som giver vores børn og unge mennesker en god faglig viden og lyst til også at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
  • Vi vil arbejde for et godt samarbejde mellem Fanøs forskellige institutioner – børnehave, skole og fritidsordning.
  • Vi vil arbejde for et godt samarbejde mellem Nordby Skole og unddomsuddannelserne i Esbjerg.

På dette område er det vigtigt med en åben og fordomsfri dialog mellem brugere, medarbejdere og politikere.