"Der skal være kvalitet i at leve og bo på Fanø – fra vugge til grav. Og vi tror på at denne kvalitet ikke blot skal skabes FOR borgerne, men også MED borgerne.

Inddragelse, åbenhed og samskabelse er derfor begreber, som vi vil sætte i centrum."

Bliv medlem af Fanø Lokalliste

Fanø Lokallistes formål er at inddrage borgerne i de kommunale beslutninger for at fremme udviklingen af kulturliv, erhvervsliv og bosætning samt opstille kandidater til kommunalvalg.

Hvis du har lyst til at deltage i debatten og få indflydelse på Fanøs fremtid, er du velkommen til at melde sig ind i foreningen.

Fanø Lokalliste opdaterer hjemmesiden og Facebook jævnlig og vi afholder minimum 2 medlemsmøder om året.

Medlemskab er anonymt og det koster 100 kr. om året. Kontigentet bliver brugt til annoncering og forplejning ved medlemsmøder.

Kontingent indbetales til konto: 9684-000-02-81379 i Fanø Sparekasse. Venligst noter dit navn på indbetalingen.

Værdier & formål

Fanø Lokalliste er en tværpolitisk liste. For os handler politik om Fanø. Vi arbejder for lokalpolitiske emner på tværs af øen, alder, køn, baggrund og erhverv. Vi vil lytte til og udvise respekt for borgernes ønsker, idéer og behov.

At vi er tværpolitiske betyder, at vi ikke nødvendigvis stemmer det samme ved et folketingsvalg. Vi er blot enige om, at gøre det, der er mest rigtigt for Fanø.

At vi er tværpolitiske betyder også, at vi ønsker at indgå i fordomsfri og konstruktiv dialog med de andre lister og partier på Fanø. Vi ønsker ikke en blokdannelse. Det afgørende for os er, at resultatet skaber kvalitet på Fanø for vores borgere og gæster

Fanø Lokalliste er en ”ja liste” og ikke en ”nej liste”. Det vil sige at,

  • vi siger ja til udvikling, vækst og øget bosætning på Fanø.
  • vi siger ja til bedre og rettidig kommunikation for at mindske rygtedannelse og misforståelser.
  • vi siger ja til kompetenceudvikling og professionalisme i forvaltningen. At drive Fanø som en effektiv og moderne kommune kræver tillid og samarbejde mellem byråd og forvaltning.
  • vi siger ja til selvstændighed, men anerkender, at dette kræver kontinuerligt fokus på kompetencer og forståelse for egne evner og begrænsninger.
  • vi siger ja til samarbejde med nabo kommuner & lande. Selvstændighed betyder ikke, at vi skal gøre alting selv og være os selv nok. Vi skal søge de samarbejder, der gavner udviklingen af Storby Regionvest, UNESCOS Verdensarv og Nationalpark Vadehavet.

Kontooplysninger

CVR nummer: 36 34 65 74

Kontonummer: 9684-000-02-81379

Bestyrelsen

Henning Kjærgaard (Byrådsmedlem), Formand

Merete Engsted (Byrådsmedlem), Bestyrelsesmedlem

Susanne Veje Svenningsen, Kasserer

Anne Mette Mouritzen, Bestyrelsesmedlem

Vakant, Bestyrelsesmedlem

Vakant, Suppleant