Frivillighed og Foreningsliv

Fanø er karakteriseret af frivillighed og engagement i en grad, der næppe findes noget andet sted i landet.

Kultur- og fritidstilbuddene er en del af kommunens tiltrækningskraft og et højt aktivitetsniveau på hverdagsaktiviteter som sport, kultur, musik og bibliotek er vigtige parametre i et sundt fritidsliv.

Ildsjæle arbejder på tværs af baggrund og alder for at skabe levende tilbud for Fanøs borgere. Fanø Lokalliste ønsker at fastholde dette engagement ved at

  • Stille sekretatiatsressourcer til rådighed for at sikre videndeling og kommunikation.
  • Opfordre til netværk ved at arrangere møder for øens aktører.
  • Støtte de frivillige foreninger, således at både ledere og medlemmer får gode og tilfredsstillende forhold.
  • Arbejde aktivt for, at vi får en miljørigtig og bæredygtig svømmehal på Fanø. Denne bygning kunne også indeholde overnatningsfaciliteter, således at vi kan tiltrække sommerskoler inden for forskellige sportsgrene, der kan udnytte vores faciliteter i og omkring ”Den røde Tråd”.
  • Vi ønsker at støtte udvikling og renovering af lystbådehavnen