Ældrepolitik

På Fanø er der ikke tale om ældrebyrde men om ældrepotentiale

Hvis man kigger i statistikkerne ligger Fanø højt hvad angår gennemsnitsalder og vores andel af borgere over 60 år er højere end landsgennemsnittet. Dette kunne umiddelbart virke foruroligende, men kigger man lidt nærmere efter opdager man at Fanøs ældre er rige på både erfaring, overskud, engagement og ofte også på kontanter. Det vil dermed sige at det der kunne synes som en ældrebyrde mere må betegnes som et ældrepotentiale. 

For at udnytte dette potentiale vil vi støtte op om frivillighed og fællesskab for de ældre ved at

  • Sætte fokus på frivillighed og værdsætte dette gennem vedledning og fejring
  • Arbejde for etablering af et frivilligt mentorkorps, hvor ældre med meget overskud kan blive mentorer for unge med mindre overskud

Det er dog stadig altafgørende at vi sikrer fokus på kvaliteten af pleje og omsorg for kommunens ældre. Indsatsen på ældreområdet skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger.

Fanø Lokalliste vil med udgangspunkt i den gældende ældrepolitik udvilke området i samarbejde med borgere, institutioner og frivillig. Dette betyder helt konkret, at

  • Vi vil sikre tidsvarende boliger til de ældre.
  • Vi vil fællesskab med hjemmepleje og plejehjem skal satse på gennemarbejdede fleksible løsninger, som fremtidssikrer borgerservicen.
  • Vi vil fokusere på hjælp til selvhjælp
  • Vi vil fokusere på mental og fysisk sundhed gennem et aktivt liv med medborgere
  • Pleje skal bygge på respekt, ansvar, værdighed og personlighed.