Kristine Kaas Krog

"Jeg arbejder for at fremme en kreativ og effektiv kommunikation af Fanø som bosætningskommune og turistdestination. Jeg har også fokus på kommunikation med og mellem borgerne for at højne samarbejdet mellem øens aktører til gavn og glæde for såvel fastboende som gæster."

Jeg er 42 år, gift med en sømand, mor til en dreng på 4 år og uddannet Cand.Negot fra Syddansk Universitet. Indtil jeg valgte at prioritere min tid på byrådsarbejdet og min familie arbejdede jeg som marketing- og kommunkationsansvarlig i en stor, international virksomhed i Esbjerg. Nu har jeg valgt at hellige mig mit politiske arbejde og min familie og kan derfor kalde mig hjemmegående.

Jeg har boet på Fanø i 8 år og har lige fra starten af været engageret i flere frivillige foreninger. Nogen kender mig fra bestyrelsen i Sønderho Forsamlingshus eller som medhjælper til Godtfolk Festival, andre fra Skovlegepladsens Støtteforening, mens flere måske kan genkende mit navn fra LAG Fanø, hvor jeg har været bestyrelsesmedlem siden opstarten i 2007 og formand i en årrække.

Jeg har valgt Fanø aktivt. Jeg er selvsagt ikke født herovre, men nu tager jeg aldrig herfra. Jeg har boet mange steder i Danmark, men aldrig et sted, hvor jeg har oplevet så meget engagement, hvor jeg har kendt så mange forskellige og interessante mennesker, eller hvor jeg har oplevet denne helt specielle samhørighed mellem kultur og natur. Jeg føler mig privilegeret hver dag over at bo på Fanø og være en del af vores samfund. Jeg vil gerne bidrage endnu mere.

Jeg er værdistyret men samtidig pragmatisk nok til at få gennemført gode løsninger. Jeg har mere end 10 års erfaring som leder og ved, hvad der kræves for at få forskellige synspunkter til at mødes i en løsning, som de fleste kan acceptere. Min store passion er kommunikation og samarbejde. Dette bunder naturligvis både i min uddannelse og i mit arbejde, men også i en dybfølt opfattelse af, at ”bliver det ikke fortalt, findes det ikke”.