Byrådsmedlem - Henning Kjærgaard

Jeg har i mange år arbejdet som Social og Kulturchef ved Fanø kommune. Jeg er formand for Fanø Jazzklub og næstformand i Skibsfarts- og dragtsamlingen. Mine interesser er især kulturområdet og seniorpolitikken, ligesom det frivillige arbejde, der udføres i idrætsforeninger, på sundheds- og socialområdet, i beredskabet og i de kulturelle foreninger også har min store interesse.

Jeg vil derfor understøtte det ”Frivillige Fanø”, der i et samarbejde med erhvervsliv og kommune inspirerer til lokale ø-løsninger på mange af de udfordringer kommunen står overfor.  De standardiserede løsninger er ikke altid svaret på kommunens udfordringer.

Jeg er gift med Lene, der udover engagement i Røde Kors’ bestyrelse også er frivillig medarbejder på Nordby Sognearkiv.  

Nuværende poster - Fanø Byråd 2018-21:

Næstformand i Plan- og Økonomiudvalget

Medlem af Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget

 

 

Byrådsmedlem - Merete Engsted

Jeg er 69 år og bosiddende i Sønderho og gift med Niels Erik Engsted. Jeg er uddannet folkeskolelærer med speciale i børn, der har brug for ekstra støtte. Jeg er tidligere leder af Fanø kommunale aftenskole og har været bagerkone i 34 år.

Tidligere formand for Sønderho brugsforening og har siddet i skolenævn og skolebestyrelse.

Jeg var i tidernes morgen medstifter af Sønderho borgerforening, det er vel lidt over 30 år siden nu, og jeg er pt. formand. Jeg er ligeledes redaktør af foreningens blad (pt. 32. årgang) og medstifter af Sønderho servicekontor. I øjeblikket arbejder vi også meget med og for bosætning.

Jeg har tidligere siddet i byrådet bl.a. som formand for børn og kultur. Et område jeg brænder meget for, idet jeg mener, det er en af grundpillerne i vores selvstændige, aktive samfund her på Fanø.

Herudover er jeg også medarrangør af Landdistrikternes uge (uge42), som startede i 2000 og jeg er medarrangør af Fanø Strikkefestival i Sønderho.

I 2002 blev jeg officielt udnævnt til Landsbytosse. 

Nuværende poster - Fanø Byråd 2018-21:

Medlem af Børn- og Kulturudvalget

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget