Fanø Lokalliste er klar med et stærkt hold til kommunalvalget 2017

Fanø Lokalliste er stolte over at kunne præsentere et stærkt hold ved det kommende kommunalvalg. Et højt erfaringsgrundlag og forskellige kompetencer i opstillingen skal sikre Fanø Lokallistes mål om at udvikle en moderne og erhvervsvenlig kommune med en attraktiv bosætningsprofil. Målet skal opnås i samskabelse med erhverv, borgere og foreninger med et bæredygtigt hensyn til miljøet - og alt det som gør Fanø til noget særligt!

Listen omfatter lige nu:

Kristine Kaas Krog, borgmesterkandidat og nuværende formand for Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget og erfaring fra talrige bestyrelsesposter og bred erhvervserfaring.

Henning Kjærgaard, mangeårig Social- og kulturchef hos Fanø Kommune, formand for Fanø Jazz og næstformand i Skibsfarts og dragtsamlingen. Hennings interesse er især kulturområdet og seniorpolitikken.

Merete Engsted, mangeårigt medlem af Fanø Byråd og tidligere formand for Børne- og Kulturudvalget samt formand for Sønderho Borgerforening. Merete er kendt for sit stærke engagement i arbejdet for et aktivt og attraktivt Fanø for nuværende og kommende borgere.

Karen Marie Bay Jensen, til daglig skolelærer i Esbjerg Kommune. Mor til tre. Karen Marie brænder især for familie-, dagpasnings- og skoleområdet.

Men vi har plads til flere, så hvis du kan se dig selv på vores liste og ønsker at gøre din indflydelse gældende, så kontakt os.

Byrådsmedlem - Kristine Kaas Krog

Jeg er 44 år, gift med en sømand, mor til en dreng på 8 år og uddannet Cand.Negot fra Syddansk Universitet. Indtil jeg valgte at prioritere min tid på byrådsarbejdet og min familie arbejdede jeg som marketing- og kommunkationsansvarlig i en stor, international virksomhed i Esbjerg.

Jeg er værdistyret men samtidig pragmatisk nok til at få gennemført gode løsninger. Jeg har mere end 10 års erfaring som leder og ved, hvad der kræves for at få forskellige synspunkter til at mødes i en løsning, som de fleste kan acceptere. Min store passion er kommunikation og samarbejde. Dette bunder naturligvis både i min uddannelse og i mit arbejdsliv, men også i en dybfølt opfattelse af, at ”bliver det ikke fortalt, findes det ikke”.

Nuværende poster - Fanø Byråd 2018-21:

Næstformand i Plan- og Økonomiudvalget

Medlem af Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget

Tidligere poster - Fanø Byråd 2014-17:

Formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget

Næstformand i Plan- og Økonomiudvalget

Formand for Bevillingsnævnet, Fanø

Formand for Grønt Råd Fanø samt medlem Grønt Råd Esbjerg

Medlem af bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet

Medlem af det Rådgivende udvalg for Vadehavet

De 4 Vadehavskommuners repræsentant i Det Trilaterale Vadehavsforum (WSF)

Medlem af den nye tværkommunale Beredskabskommission

Medlem af repræsentantskabet i Sydtrafik

Medlem af Blåvandhuks Skovdistritikt Brugerråd

Tidligere medlem af det nu opløste Fanø Erhverv- og Turistråd (FET)

Herudover i fritiden

Formand for Skovlegepladsens Støtteforening, Fanø

Formand for Nordby Hundeskovs Støtteforening

Kasserer i Fanø Hallen

Kasserer i KFUM Spejderne på Fanø

Kasserer i Fanø MC

Bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen Nordsøbadet, Fanø

Tidligere i Fritiden

Formand for forældrebestyrelsen i den selvejende institution Fanø Børnehave

Formand for LAG Fanø (Lokal Aktiongruppe indenfor landdistriksprogrammet)

Medlem af bestyrelsen i Sønderho Forsamlingshus

Byrådsmedlem - Merete Engsted

Jeg er 69 år og bosiddende i Sønderho og gift med Niels Erik Engsted. Jeg er uddannet folkeskolelærer med speciale i børn, der har brug for ekstra støtte. Jeg er tidligere leder af Fanø kommunale aftenskole og har været bagerkone i 34 år.

Tidligere formand for Sønderho brugsforening og har siddet i skolenævn og skolebestyrelse.

Jeg var i tidernes morgen medstifter af Sønderho borgerforening, det er vel lidt over 30 år siden nu, og jeg er pt. formand. Jeg er ligeledes redaktør af foreningens blad (pt. 32. årgang) og medstifter af Sønderho servicekontor. I øjeblikket arbejder vi også meget med og for bosætning.

Jeg har tidligere siddet i byrådet bl.a. som formand for børn og kultur. Et område jeg brænder meget for, idet jeg mener, det er en af grundpillerne i vores selvstændige, aktive samfund her på Fanø.

Herudover er jeg også medarrangør af Landdistrikternes uge (uge42), som startede i 2000 og jeg er medarrangør af Fanø Strikkefestival i Sønderho.

I 2002 blev jeg officielt udnævnt til Landsbytosse. 

Nuværende poster - Fanø Byråd 2018-21:

Medlem af Børn- og Kulturudvalget

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

Byrådskandidat - Henning Kjærgaard

Jeg har i mange år arbejdet som Social og Kulturchef ved Fanø kommune. Jeg er formand for Fanø Jazzklub og næstformand i Skibsfarts- og dragtsamlingen. Mine interesser er især kulturområdet og seniorpolitikken, ligesom det frivillige arbejde, der udføres i idrætsforeninger, på sundheds- og socialområdet, i beredskabet og i de kulturelle foreninger også har min store interesse.

Jeg vil derfor understøtte det ”Frivillige Fanø”, der i et samarbejde med erhvervsliv og kommune inspirerer til lokale ø-løsninger på mange af de udfordringer kommunen står overfor.  De standardiserede løsninger er ikke altid svaret på kommunens udfordringer.

Jeg er gift med Lene, der udover engagement i Røde Kors’ bestyrelse også er frivillig medarbejder på Nordby Sognearkiv.  

Byrådskandidat - Karen Marie Bay Jensen

Mit navn er Karen Marie Bay Jensen. Jeg har været bosat på Fanø i 10 år. Min mand hedder Jacob og sammen har vi 3 børn. 

Jeg arbejder som folkeskolelærer på en stor skole i Esbjerg kommune, jeg er på den baggrund meget passioneret omkring vilkårene for børn og unge og familielivet på Fanø. Min mærkesag er, at være med til at skabe bedre vilkår for at flere udsatte børn og unge kommer til at trives og får mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn. 

Jeg stiller op for Fanø Lokalliste fordi Fanø Lokalliste altid har vægtet samarbejdet og dialogen på alle planer højt. Jeg tror på at Kristine som borgmester kan samle byrådet.