Det mener vi kort og godt

Vi tager Fanøs vision om ”kvalitet i livet – hele livet” seriøst.

Vi sætter handling bag ordene og arbejder helt konkret for, at Fanø skal være en bæredygtig og attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.  

 • Effektiv kommunikation af Fanø som bosætnings- og erhvervskommune
 • Objektiv og effektiv sagsbehandling, der altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Varieret udbud af boliger og byggegrunde til private og erhverv.
 • Bosætningskontor – kampagneansvarlig samt nye borgeres indgang til kommunen.
 • Iværksætterhuse i både Nordby og Sønderho.
 • Sognegården i Sønderho som selvejende institution.
 • Bevarelse af helårshuse i både Nordby og Sønderho – herunder ”ja tak” til muligheden for Flexboliger.
 • Lokalplaner, der sikrer en respektfuld og miljøbevidst udvikling af Fanø, men tilpasset den tid vi lever i.
 • Miljørigtig og alternativ bustrafik – flere skal vælge bussen.
 • Udvidelse af cykelstier – højne tilgangen til men begrænse uhensigtsmæssig færden i naturen.
 • Vedligeholdelse af stisystemer i by og klitområder.
 • En optimal udnyttelse af gågaderne.
 • Fanø skal have en markant rolle i Nationalpark Vadehavet.
 • Vi skal have det meste ud af vores optagelse i Unesco’s Naturarv.
 • Fanø skal have et naturinformationscenter.
 • Kvaliteten tilbage i natur- og kulturvejledning – lad det være et kommunalt ansvarsområdet - også overfor gæsterne.
 • Brug af planer og analyser, der allerede findes om Fanøs klimaregnskab og bæredygtighed.
 • En ny uddannelsesinstitution til Fanø.
 • Ungdomsboliger og/eller kollegium på Fanø – vi skal beholde og tiltrække unge mennesker.
 • Det optimale antal færgeafgange til den lavest mulige pris - færgeoverfarten på lokale hænder.
 • Effektivt samarbejde mellem øens aktører – kommunale sekretariatsressourcer.
 • Børnepasning i både Sønderho og Nordby.
 • Indholds- og kvalitetsbevidst folkeskole med fokus på trivsel, læring og ny teknologi.
 • Fortsat renovering og udbygning af kommunes institutioner og arealer.
 • Udvikling og renovering af lystbådehavnen.
 • Fanø skal have en miljørigtig og bæredygtig svømmehal gerne med overnatningsfaciliteter.
 • Støtte op om frivillighed og fællesskab for de ældre borgere - sikre gode lokaler for fællesaktiviteter.
 • Effektiv udnyttelse af vores økonomiske midler for at sikre Fanø som selvstændig kommune.