Selvstændighed

Hvor man i andre kommuner taler om stordriftsfordele, taler vi på Fanø om smådriftsfordele

På Fanø er engagementet og borgerinddragelsen høj. Dette mærkes også når der er kommunalvalg hvor Fanø altid har en af landets højeste stemmeprocenter. Fanø Lokalliste tro på at dette skyldes nærheden i vores lokalsamfund og kommunens størrelse.

Vi ønsker derfor, at Fanø skal forblive en selvstændig kommune, men vi erkender også, at dette kun lykkes, hvis vi bruger vores knappe ressourcer med omtanke. Vil skal fokusere på det vi er gode til og udlicitere, der hvor vi ikke har ressourcerne og kompetencerne.