Sagsbehandling

Kommunal sagsbehandling skal være præget af kundefokus og blive opfattet som serviceorienteret også når det gælder myndighedbehandling.

Det er afgørende for Fanø Lokalliste, at alle sager bliver behandlet objektivt, hurtigt og naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi vil arbejde for åbenhed og gennemsigtighed.

For Fanø Lokalliste betyder det helt konkret, at

  • Vi skal sikre gennem kompetenceudvikling, at forvaltningen altid har mulighed for at udføre en saglig og objektiv sagsbehandling, der altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • Vi ønsker at udnytte de digitale muligheder til fulde og dermed effektivisere sagsbehandlingen.
  • Vi ønsker at gennemføre udlicitering af sagsbehandlingen, der hvor det givet mening enten fagligt eller grundet effektiviseringsmuligheder
  • Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem kommune, erhvervsdrivende og frivillige og dermed finde de bedste og mest rationelle løsninger.