Socialpolitik

Fanø er et priviligeret samfund med både økonomisk og menneskeligt overskud. Et sådan overskud forpligter.

Fanø er et privilegeret samfund med overskud. Vi skal sikre, at dette overskud også altid bliver udvist, når det kommer til sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde. For Fanø Lokalliste betyder det helt konkret, at

  • Vi vil sikre forsat fokus på ledelsestilsyn.
  • Vi vil sikre at forvaltningen altid behandler sager i henhold til gældende lovgivning.
  • Der foreligger en børnefaglig undersøgelse i alle børnesager.
  • Der foreligger handleplaner indeholdende individuelle og operationelle mål for indsatsen både på børne- og voksenområdet.